Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
5 skattenyheter 1 juli 2019
På gång i branschen

5 skattenyheter 1 juli 2019

Publicerat: 
2019-06-24

Vid halvårsskiftet träder, som brukligt, en mängd lagar och regler ikraft. Här presenterar vi fem nyheter inom skatteområdet. 

 

1. Skattereduktion för gåvor

Det blir åter möjligt att få skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Skattereduktion medges med med 25 procent av gåvans värde dock max 1.500 kronor per år.

 

2. Höjt tak för rutavdrag

Taket för rutavdrag höjs så att det blir 50.000 kronor per år för alla. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

 

3. Särskild löneskatt för äldre slopas

Den särskilda löneskatten på 6,15 procent som betalas på inkomst av tjänst och inkomst av aktiv näringsverksamhet, för personer som är 65 år eller äldre, slopas. Läs mer här >>


4. Sänkt moms på elektroniska publikationer

Momsen sänks till sex procent på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med den lägre momssatsen.

 

5. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

De så kallade 3:12-reglerna justeras så att det blir skattemässigt gynnsammare att överlåta ett fåmansföretag till närstående som fortsätter att driva verksamheten. Läs mer här >>