Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
avskaffad loneskatt pensionärer
På gång i branschen

Beslut om avskaffad särskild löneskatt för äldre

Publicerat: 
2019-04-12
Text: 
Jan-Erik Persson

Den 1 januari 2016 infördes en särskild löneskatt på 6,15 procent som tas ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

På inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken påförs också en särskild löneskatt på 6,15 procent.

Förslaget om slopad särskild löneskatt har gått igenom

När budgeten för 2019 skulle fastställas bifölls Moderaternas och Kristdemokraternas reservation där förslaget om en avskaffad särskild löneskatt för äldre fanns med. I december 2018 lämnades en promemoria och i mars 2019 propositionen.

Riksdagen har nu sagt ja till förslaget om att den särskilda löneskatten på 6,15 procent som tagits ut på lön, arvoden, förmåner, andra ersättningar och inkomst av näringsverksamhet till äldre, nu kommer att avskaffas.


Ikraftträdande

Ändringarna, att löneskatten för äldre avskaffas, träder i kraft den 1 juli 2019.

För inkomst i näringsverksamhet gäller följande: Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte kan visa något annat, uppdelning av inkomsten göras så att de inkomster som kan kopplas till tid före  omfattas av den särskilda löneskatten, respektive inkomster som hör till tid efter inte omfattas.

För anställda gäller att på ersättnignar som utbetalas från och med 1 juli 2019 betalar utbetalaren inte längre den särskilda löneskatten. 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.