Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Utvidgat växa-stöd
På gång i branschen

Beslut om utvidgning av växa-stödet

Publicerat: 
2017-11-27

Växa-stödet som enmansföretag får vid anställning av en person utvidgas till att även gälla aktiebolag och handelsbolag. Det har riksdagen beslutat i och med att budgetpropositionen klubbades igenom.

Bakgrund

Den 1 januari 2017 infördes ett så kallat växa-stöd för enskilda firmor som anställer en första person. Reglerna har kritiserats eftersom de bara omfattar enskilda firmor och inte andra typer av enmansföretag. I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen en utvidgning av reglerna.

Riksdagen har beslutat om de lagändringar som föreslogs i budgetpropositionen och därmed även om förändringarna av växa-stödet.

 

Reglerna i korthet

Växa stödet, som innebär att man som arbetsgivare bara betalar 10,21 procent i arbetsgivaravgifter för den först anställde, utvidgas till att även gälla: 

–    aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare och 
–    handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Aktiebolag anses bedriva verksamhet utan någon anställd om lön inte har betalats till någon annan än delägare i bolaget, eller närstående, efter den 31 december 2016. 

Handelsbolag ska anses bedriva verksamhet utan anställda om någon avgiftspliktig ersättning inte har betalats ut under den nämnda tidsperioden. Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare.

En anställning ska inte ge rätt till växa-stöd om den anställde är delägare eller företagsledare i bolaget eller närstående till en sådan person. En nedsättning ska inte heller ges om anställningen avser en person som sedan den 1 januari 2017 varit anställd i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare eller någon närstående till denne. Nedsättningen ska inte heller ges om arbetsgivaren redan har fått nedsättning i en annan verksamhet.

 

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021.

 

Artikeln är publicerad i vår nyhetstjänst Skatteinformation , där du som prenumererar på tjänsten kan läsa mer om växa-stödet. 

Läs mer om Skatteinformation från Wolters Kluwer.