Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
GDPR i Byrå och Byrå Tid från Wolters Kluwer
Produktnytt

Byrå och Byrå Tid med GDPR-anpassningar

Nu finns en ny version av Byrå & Byrå Tid; 2018.2. Versionen innehåller många nyheter och anpassningar. De viktigaste åtgärderna är GDPR relaterade med anledning av förordningen som träder i kraft den 25:e maj 2018. Det handlar bland annat om att kunna ta bort/anonymisera data och kunna förse fysiska personer med lagrad information om denne.

Funktionalitet har lagts tills/förbättrats avseende att:

  • Ta bort en klient – Denna funktion tar nu hänsyn till klientens grunddata, tillhörande filer, rollpersonsförhållanden, klient/momentansvar, aktivitetsansvar osv. Det innebär att användaren blir tillfrågad om hur vissa av dessa data ska hanteras. Om Byrå Tid används anonymiseras klienten i Byrå Tid istället för att bevara beloppshistoriken.
     
  • Ta bort handläggare/anonymisera – För att ta bort en handläggare krävs att handläggaren inte längre är klientansvarig eller ansvarig för några moment, kontrollpunkter eller andra aktiviteter. För att underlätta detta har funktionalitet lagts till på handläggarkortet för att flytta ansvar till annan handläggare. Att ta bort en handläggare är i realiteten en anonymisering. I de fall man till exempel inte önskar att flytta momentansvar så kommer det efter borttagning av handläggaren istället stå namnet på en anonym person.
     
  • Begränsa handläggaråtkomst – Ny behörighet har lagts till för att förhindra handläggare att se andra handläggares personliga data. Det innebär att handläggare förhindras från att söka fram andra handläggare i sökfunktionen samt komma åt ”Handläggare” under Meny-knappen. Behörigheten ligger i Byrås behörighetssystem under avsnittet ”Handläggare”.
     
  • Skriva ut klientdata – En ny utskriftsknapp har lags till på klientkortet för privatpersoner och enskilda firmor för att enkelt kunna skriva ut grunddata i de fall en klient begär ut sådan information.

Läs mer i versionsbrevet >>