Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Produktnytt

Capego Bokslut 1.8

Publicerat: 
2017-09-12

Nyheter i versionen

Versionen innehåller många nyheter, bland andra:

Nya K2‐mallar för stiftelser, ideella föreningar och handels‐/kommanditbolag. Även befintliga K2‐mallar för aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar har setts över. Hjälptexter har förtydligats i förvaltningsberättelsen och justeringar har gjorts i notöversikten.

Den nya revisionsberättelsen för aktiebolag finns nu på engelska, enligt översättningen från FAR.

Förbättrad hantering av anteckningar, kommentarer och interna noteringar vid periodbokslut. Förra periodens anteckningar går nu enkelt att läsa, kopiera och redigera i aktuell period. Anteckningen förblir dock oförändrad i det förra periodbokslutet.

Läs mer om nyheterna i Capego Bokslut här!