Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Cecilia Thore
Utbildning

Cecilia Thore - nytillskott på skatterättsavdelningen

Publicerat: 
2019-10-15
Text: 
Lena Tärneld

Hej Cecilia!
Från och med i höst är du ett nytillskott på Wolters Kluwers skatterättsavdelning, och kunderna kommer att möta dig på skattedagarna.


Vem är du? 

Jag är en kvinna mitt i livet, är gift och har två vuxna döttrar, varav en bor hemma. Jag bor i Lerum nära en sjö, där jag gillar att simma och paddla kajak på somrarna. Jag gillar också att vandra och åka skidor, helst i alperna. Under resten av året tränar jag gärna i olika former, samt umgås med familj och vänner. Jag läser också gärna böcker och är med i en bokcirkel som träffas på regelbunden basis. 

Min juristkarriär började i Lund med juristutbildning och efter avslutad 
notarietjänstgöring 1998 har jag i huvudsak arbetat som rådgivare gentemot mindre ägarledda företag inom juridik, redovisning och skatt i redovisnings- och revisionsbranschen. Jag har även utbildat inom dessa områden bland annat inom yrkeshögskolan och vid arbetsmarknadsutbildningar för nya företagare. 
 

Ny på skatterättsavdelning men har jobbat på Wolters Kluwer i fem år. Vad har du gjort tidigare?

Jag började på Wolters Kluwer 2014 och började alltså på skatterättsavdelningen i september 2019. Fram till dess arbetade jag i huvudsak med utveckling av vårt Dokumentprogram och då både som sakkunnig inom civilrätt men även med att ta fram nya moduler i programmet, såsom kapitalbristmodulen och uppdragsavtalen. Även Boutredningsprogrammet har varit en stor del av mitt arbete och då främst som sakkunnig och utbildare. 

Jag har också agerat som sakkunnig för revisions- och bokslutsprogrammen i samband med att nya regler för modifierade revisionsberättelser och förändringar i årsredovisningslagen infördes för några år sedan. 
 

Hur ser din nya roll ut? - Vad är din styrka – vilka är dina speciella kompetenser i skattegänget

Min roll är att tillsammans med mina kollegor bevaka och förmedla nyheter på skatteområdet, svara på skattefrågor som kommer in från våra kunder via vår tjänst Skattesvar samt vara en av föreläsarna på våra skattedagar. Jag kommer att vara med på några tillfällen redan nu under hösten/vintern. 
Min styrka är att jag både har teoretisk och praktisk erfarenhet av ämnesområdet. Det innebär att jag kan gå på djupet i en fråga men har samtidigt förmåga att se praktiska lösningar på olika problem. Jag kompletterar också gruppen med mer fördjupade kunskaper inom till exempel bolagsrätt, avtalsrätt samt arvs- och familjerätt. 
 

Vad var det som lockade med den nya tjänsten?

Det var både området i sig och den ökade kundkontakten som lockade. Dessutom är det alltid en utmaning att börja med något nytt, vilket är lockande i sig. Skatteområdet är en stor del i företagens värld och det är ofta det som utgör grunden för rådgivningen. Den civilrättsliga delen kommer in som en stöttepelare för att uppnå avsedd effekt. Det lockande är att bli djupare på skatteområdet och samtidigt kunna ge kunden en helhetsbild av situationen.
 

Vad ser du fram emot?

Att få nyttja hela min bredd, att få mer regelbunden kundkontakt samt att få brottas med de dagliga problem som våra kunder ställs inför och förhoppningsvis kunna leverera ett svar som kunden förstår. Det ska bli extra roligt att komma ut och föreläsa. 
 

Vad brinner du extra för?

Jag är väldigt envis och brinner för att ta reda på vad som gäller och att verkligen förstå innebörden av en regel eller en dom för att sedan kunna applicera resultatet i praktiken. 
 

Har du någon dold talang som ingen annan känner till?

Jag kan sitta överraskande länge i jägarställning