Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
4 maj
På gång i branschen

Deklarationen 2020 - viktiga datum

Publicerat: 
2020-02-24
Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Här samlar vi allt du behöver veta för en väl genomförd deklaration 2020. För de som är anslutna till en digital brevlåda skickas deklarationen ut redan i början av mars. Pappersdeklarationerna skickas ut mellan 13 mars och 15 april. I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Deklaration 4 maj 2020

Sista dag att lämna deklarationen är den 2 maj. Eftersom 2 maj infaller på en lördag i år ska deklarationen lämnas senast måndagen den 4 maj. Det datumet gäller även för personer som är bosatta utomlands.

De som vill få sin deklarationsblankett redan i början av mars måste ha en digital brevlåda senast den 27 februari 2020. Har man ingen digital brevlåda kommer en deklarationsblankett med vanliga posten någon gång mellan 13 mars och 15 april.

Den som bara ska godkänna deklarationen kan göra det genom att sms:a eller ringa. I Skatteverkets app kan man även yrka avdrag för resor till och från arbetet. Den 17 mars öppnar Skatteverkets e-tjänst som gör det möjligt att lämna deklarationen digitalt. I e-tjänsten kan även bilagor för exempelvis näringsverksamhet eller kapitalvinster lämnas.

Vem ska lämna deklaration?

Alla behöver inte lämna inkomstdeklaration. Har du låga inkomster eller inga inkomster alls behöver du i vissa fall inte deklarera.

Fysiska personer

En fysisk person ska deklarera om han eller hon:

 • har varit bosatt i Sverige under hela 2019 och har haft inkomst av tjänst eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på 19.670 kronor eller mer,
 • har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft skatte- eller avgiftspliktiga inkomster på 100 kronor eller mer,
 • har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer,
 • har fått utdelning, kapitalvinst eller andra ersättningar och förmåner från ett fåmansföretag som ska beskattas i tjänst,
 • har haft kapitalinkomst på minst 200 kronor där kontrolluppgift inte lämnats,
 • ägde fastighet den 1 januari 2019 eller
 • har fått föreläggande att lämna deklaration.

Dödsbon

För en person som har avlidit under 2019 gäller samma regler som om han eller hon hade levt hela året. Dödsbo efter person som avlidit före år 2019 och som inte skiftats ska deklarera om dödsboet:

 • har haft inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer,
 • har ägt fastighet den 1 januari 2019 eller
 • ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader.

Om dödsboets enda inkomst under 2019 har varit ränta eller utdelning, som det lämnats kontrolluppgift på, behöver inkomstdeklaration inte lämnas.

Anstånd

Om du har ett godtagbart skäl för att lämna deklarationen senare än den 4 maj, kan du ansöka om anstånd med att lämna deklarationen. Ansöker du på Mina sidor får du anstånd som längst till den 18 maj, du måste då ha ansökt senast den 4 maj. Alternativt kan du ansöka på blanketten SKV 2600 senast tio dagar före den 4 maj, det vill säga senast den 24 maj.

Särskilda omständigheter för att få anstånd kan vara att du är utomlands en längre tid, att du är på tjänsteresa, att du är på arbete på annan ort eller att den som gör din deklaration har blivit sjuk.

Byråanstånd

Biträder du fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer ska ansökan om byråanstånd lämnas senast den 4 maj. Lämnas deklarationen digitalt medges anstånd till den 15 juni, det förutsätter att samtliga bilagor som kan lämnas digitalt lämnas digitalt, även Inkomstdeklarationen 1. Lämnas deklarationsbilagorna på papper som kan lämnas digitalt medges anstånd till den 18 maj. Läs mer i Byråanstånd 2020.

Förseningsavgifter

Kommer du in med deklarationen för sent ska du betala förseningsavgift. För fysiska personer och dödsbon är förseningsavgiften 1.250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

När kommer skatteåterbäringen?

Om du godkänner deklarationen utan att ändra något och deklarerar digitalt senast den 31 mars så betalas överskjutande skatt ut mellan den 7 och 9 april. Övriga tidpunkter framgår av följande tabell:     

tabell skatteåterbäring

När ska kvarskatten betalas?

Kvarskatt ska betalas senast det datum som står på ditt slutskattebesked. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på dig att betala kvarskatten. De flesta som har skatt att betala får sitt slutskattebesked i augusti och ska betala skatten senast den 12 november 2020.

Då ska du senast betala kvarskatten

tabell kvarskatt

Om Skatteverket behöver ytterligare uppgifter om din deklaration eller gör en utredning kan du kan behöva betala tillbaka skatten vid ett tidigare eller senare datum än det som står i tabellen.

Betala kvarskatt tidigare och undvik kostnadsränta

Fram till förfallodagen för kvarskatten betalar du låg kostnadsränta på din kvarskatt. Kostnadsräntan är för närvarande är 1,25 procent. Om du helt vill undvika kostnadsränta kan du göra en extra skatteinbetalning tidigare.

Storleken på kvarskatten styr från vilket datum kostnadsräntan börjar räknas:  

 • På kvarskatt över 30.000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 13 februari 2020.
 • På kvarskatt under 30.000 kronor börjar kostnadsräntan räknas från och med den 5 maj 2020.
 • Du kan göra en extra skatteinbetalning genom att betala in pengar till ditt skattekonto, precis på samma sätt som när du betalar kvarskatt.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till relaterande artiklar.