Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
monopolhus på hundralapp
På gång i branschen

Deklarera uthyrning av privatbostad 2021

Publicerat: 
2021-02-25
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

Hyrde du ut din privatbostad under 2020? I så fall ska du, beroende på hyresinkomstens storlek, redovisa detta i deklarationen 2021. I den här artikeln går vi igenom det skattefria beloppet, vilka avdrag du får göra och vad skatten blir på överskjutande belopp. Skatteverket har meddelat att man kommer att titta på uthyrningar speciellt och att uthyrningsinkomster kommer att vara en prioriterad granskningsinsats under 2021.

Redovisa uthyrningsinkomster

Sommaren 2020 var det färre som reste utomlands och fler valde att stanna i Sverige. Många ville då hyra en annan bostad under en eller flera semesterveckor. Som ägare till en privatbostad i form av exempelvis ett fritidshus kanske du valde att hyra ut just ditt hus.

Beroende på hur stor din hyresinkomst var kan hela beloppet vara skattefritt alternativt får du skatta för viss del i inkomstslaget kapital till 30 procent. 

 

En privatbostad kan bara ägas av en fysisk person, alltså en privatperson,

  • En privatbostad kan bara ägas av en fysisk person, alltså en privatperson,
  • du eller dina närstående ska använda eller ha för avsikt att använda bostaden och
  • bostaden ska användas för permanent boende eller som fritidsbostad.

 

En bostad som inte räknas som privatbostadsfastighet räknas som näringsfastighet

Skattereglerna vid uthyrning av privatbostad

Om du hyr ut din privatbostadsfastighet får du först göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten. Detta avdrag avser att täcka kostnader som kan uppkomma i samband med uthyrningen i form av ökade driftskostnader, inköp av möbler och kanske någon extra försäkring. Man kan alltså inte få avdrag för dessa kostnader utöver schablonavdraget. 

Schablonavdraget gäller per bostad och år. Det betyder att

  • du kan hyra ut en lägenhet och ett hus och göra ett schablonavdrag för varje bostad
  • du bara får göra schablonavdrag för det antal månader som du har ägt eller hyrt bostaden och 
  • ni får dela på schablonavdraget om ni är flera personer som äger bostaden eller som står på hyresavtalet.

Ägt bostaden del av år

Om du inte ägt den bostad som du hyr ut hela året ska schablonavdraget på 40 000 kronor proportioneras i relation till antalet månader du varit ägare.

Exempel:
Du köpte ditt fritidshus den 1 maj och du kan då få schablonavdrag för åtta månader. 8/12 x 40 000 = 26 666 kronor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avdrag med mer än schablonavdraget

Vid uthyrning av en privatbostad i form av ett småhus eller en ägarlägenhet kan du få avdrag med mer än schablonavdraget. Ditt avdrag beror på vilken typ av bostad som du hyr ut. 

Vid uthyrning av ett småhus eller en ägarlägenhet

Först får du avdrag med schablonavdraget på 40 000 kronor och sedan får du även göra avdrag med 20 procent av hyresintäkten.

Exempel:

Du har hyrt ut din villa i sex månader för 15 000 kr/månad = 90 000 kr. Först får du göra avdrag med 40 000 kr och dessutom med 20 procent av 90 000 = 18 000 kr. 90 000 - 40 000 -18 000 = 32 000 kr. Detta belopp redovisar du i Inkomstdeklaration 1 ruta 51. Skattesatsen är 30 procent och skatt att betala blir 9 600 kr. 

Vid uthyrning av en bostadsrätt

Vid uthyrning av en privatbostad i form av en bostadsrätt får du första avdrag med schablonavdraget på 40 000 kronor och sedan får du även göra avdrag med den avgift som du själv betalar till bostadsrättsföreningen. Avdraget beror på hur stor yta du hyr ut och lång tid du hyr ut bostaden.

Det är bara de delar av bostaden som din hyresgäst ensam får använda, som räknas som uthyrd del. Utrymmen som du och din hyresgäst använder gemensamt, till exempel kök och badrum, räknas därför inte som uthyrd del. Bostadsrättsföreningar har rätt att ta ut en avgift från den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand för att täcka föreningens extra kostnader för andrahandsuthyrningen. Denna avgift får du dra av. Betalar du ett kapitaltillskott till föreningen får du inte göra avdrag för detta. 

Exempel:

Du och din sambo har hyrt ut er bostadsrättslägenhet under hela 2020 för 10 000 kr per månad = 120 000 kr. Er avgift till föreningen uppgår till 4 800 kr. Först drar ni av schablonavdraget på 40 000 kr och sedan får ni avdrag med avgiften som sammanlagt uppgår till 57 600 kr. 
 
120 000 - 40 000 - 57 600 = 22 400 kr. 11 200 kr redovisar ni i era respektive deklarationer ruta 51. Skattesatsen är 30 procent och skatt att betala blir 3 360 kr per person. 

Vid uthyrning av en hyreslägenhet

Vid uthyrning av en hyreslägenhet används i princip samma regler som vid uthyrning av en bostadsrättslägenhet. Först får du göra avdrag med schablonavdraget på 40 000 kronor per år från din hyresintäkt. Sedan får du göra avdrag för den hyra som du själv betalar till hyresvärden. Avdraget beror på hur stor yta du hyr ut och lång tid du hyr ut bostaden.

Exempel:

Du hyrde ut din hyreslägenhet mellan augusti - december 2020 för 10 000 kr i månaden = 50 000 kr. Din hyra uppgår till 6 000 kr. Först drar du av schablonavdraget på 40 000 kr och sedan får du avdrag med hyran som sammanlagt uppgår till 30 000 kr. 
 
50 000 - 40 000 - 30 000 = minus 20 000 kr. Vid denna uthyrning överstiger avdragen din hyresinkomst. Det finns alltså inget belopp att betala skatt för och du får inte avdrag för att det blir ett underskott. 
 

Kommentar

Exakt vilka kontrollinsatser avseende hyresinkomster som Skatteverket kommer att göra vid årets deklarationsgranskning har vi ingen insyn i. De kan mycket väl vara så att man tagit del av Blocket och liknande webbsidor och sparat uppgifter från 2020. Sedan är det mycket troligt att man hämtar in uppgifter från företag som ägnar sig åt uthyrning av exempelvis fritidshus och på det sättet får information om exempelvis du hyrde ut ditt fritidshus via det aktuella företaget. 

Notera också att de regler som framgår av denna artikel inte gäller vid uthyrning av del av eller hela bostaden till din arbetsgivare. Vid uthyrning till arbetsgivaren får något schablonavdrag inte göras utan avdrag medges med de merutgifter som uppkommer på grund av uthyrningen i form av exempelvis elektricitet och uppvärmning. Skatteverket medger normalt avdrag med mellan 1 000 till 3 000 kronor för helt år.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.