Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Digital inlämning av årsredovisningar Wolters Kluwer
På gång i branschen

Digital inlämning av årsredovisningar

Publicerat: 
2017-09-01

Regeringen har gett Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Ett intressant uppdrag som vi på Wolters Kluwer ställer oss bakom.

Att effektivisera och förenkla ligger i vår DNA och är någonting som vi ständigt jobbar med. Förra gången Bolagsverket gjorde det möjligt att lämna in årsredovisning digitalt var intresset väldigt svalt och diskussionen handlade mycket om vem som var ansvarig för inlämnande och väldigt lite om hur den skulle lämnas in.

Ska digital årsredovisning bli en succé så krävs det att inlämningen blir enkel och smidig

Ska digital årsredovisning bli en succé så krävs det att det blir enkelt och smidigt att lämna in årsredovisningen. Det får inte heller bli ett dubbelarbete att dels lämna in digitalt och dels skapa en grafiskt trevlig årsredovisning som inte är en ”deklaration”.