Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Budget 5 skatteförslag (Bild)
På gång i branschen

Fem av vårens skatteförslag

Publicerat: 
2019-04-10

Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation och överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Några av förändringarna är:

  1. Taket för rutavdrag höjs från 25 000 till 50 000 kronor. Höjningen kommer att tillämpas för hela 2019.
  2. Arbetsgivaravgiften för skolungdomars lov- och helgjobb sänks till 10,21 procent den 1 augusti 2019
  3. Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas från 1 juli 2019.
  4. Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs från 1 juli 2019.
  5. Växa-stödet, det vill säga sänkt arbetsgivaravgift på den första anställda i ett enmansföretag, förlängs från 12 till 24 månader. Förändringen tillämpas på anställningar som påbörjas efter den 28 februari 2018.

En längre artikel om vårändringsbudgeten finns i nyhetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer. Läs mer om Skatteinformation här>>