Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
från kontroll till rådgivning Wolters Kluwer
På gång i branschen

Från regelfokus till rådgivning

Publicerat: 
2019-04-15

Wolters Kluwer gjorde förra året en undersökning bland fler än 700 byråer och över 400 företag i sex europeiska länder, varav Sverige var ett, som visar att rådgivningstjänster kommer att spela en avgörande roll i redovisnings- och revisionsfirmors utveckling när de ställs inför utmaningen att nå framtida tillväxt.

Många rådgivare i Europa tillhandahåller såväl tjänster med direkt koppling till kärnverksamheten som utökade tjänster såsom rådgivning. Undersökningen visade att många byråer som i dagsläget inte tillhandahåller rådgivningstjänster planerar att ge sig in på det här området i framtiden. Det visade sig också att ca hälften av rådgivarna fortfarande baserar faktureringen av dessa tjänster på tid.

Undersökningen, som gjordes i samarbete med Kelley Market Research mellan mars och juni 2018, utmynnade i ett whitepaper ”Från regelfokus till rådgivning” som ger råd om vilka steg du som byråledare måste våga ta för att ge din byrå en hållbar framtid i en föränderlig bransch.

Fyll i och skicka in formuläret för att få tillgång till dokumentet "Från regelfokus till rådgivning".