Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Produktnytt

Gästinlogg i Capego

Publicerat: 
2019-04-12

Nu är det möjligt för dig som företag att enklare bjuda in din konsult eller revisor som Gäst till
Capego för hjälp med bokslutet eller granskning av bokslutsmaterialet. Det möjliggör även
effektivt samarbete mellan dig som konsult och revisor.
Gästbehörigheten finns på handläggarkortet. Första steget är att lägga upp ny eller ändra
befintlig handläggare till Gäst.

gastinlogg


För att gästen ska kunna arbeta eller ta del av ett uppdrag måste du i steg två lägga till gästen
som medarbetare på det aktuella uppdraget. Det gör du under Hantera handläggare. Här kan
du välja om gästen enbart ska ha Läs-rättigheter eller Läs- och skrivrättigheter. Läsrättigheter
betyder att tillgång till hela bokslutet och årsredovisningen, analyser och rapporter men det
går inte att spara. Det gör det däremot med både Läs- och skrivrättigheter. En gäst kan inte på
egen hand lägga till några nya klienter.

gastinlogg2

Antalet tillgängliga platser för gäster styrs av din licens på Capego. Det krävs ingen extra licens
från din sida. För att kunna bli inbjuden till Capego vid mer än ett enstaka tillfälle förväntas du
vara användare av Capego Proffs.
Tillhör du de kunder som bjudit in din konsult eller revisor med hjälp av en extra licens? I så fall
bör du nu ändra dessa användare till gäster. Kontakta vår kundservice så kan vi justera antalet
licenser till det korrekta. Vill du veta mer om Capego, klicka här: