Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
GDPR Wolters Kluwer
På gång i branschen

GDPR-arbetet hos Wolters Kluwer

Publicerat: 
2018-05-14

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) av General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med den nya dataskyddsförordningen är både att stärka personers integritetsskydd och att harmonisera handeln inom EU.

Högre krav

GDPR innebär högre krav vid hantering av personuppgifter. Precis som tidigare gäller att man endast får samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga, och bara spara dem så länge de behövs. En stor skillnad är ett hårdare informationskrav om syftet, samt att det ska bli lättare att få sina uppgifter korrigerade, överflyttade eller borttagna.

På vår hemsida berättar vi om hur vi inom Wolters Kluwer arbetar för att uppfylla de nya riktlinjerna för vår verksamhet i Skandinavien, både avseende där vi är personuppgiftsansvariga, och där vi är personuppgiftsbiträde. Men också där vi inte har ett strikt GDPR-ansvar. 

Läs mer här >>