Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
bild tjej som glömt avdrag i deklarationen
På gång i branschen

Glömt ett avdrag i deklarationen? Begär omprövning!

Publicerat: 
2019-06-26
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

Har du lämnat din deklaration och kommit på att du missat exempelvis ett avdrag eller har du fått ditt slutskattebesked och inser att något inte stämmer? Då kan du komplettera din deklaration alternativt begära omprövning. Vi redogör för hur du ska gå tillväga.

Ändringar i din inlämnade deklaration

Har du lämnat din deklaration men ännu inte fått ditt slutskattebesked kan du logga in på e-tjänsten och skicka in din kompletterade deklaration på nytt.

Har du lämnat din deklaration på papper är det lämpligt att du tydligt skriver på den nya att denna ersätter tidigare lämnad deklaration.

Ändringar efter att du fått slutskattebesked

Har du redan fått ditt slutskattebesked och vill göra en ändring får du istället lämna in en begäran om omprövning. Det finns två alternativ beroende på vilket år din begäran om omprövning avser.

Ändringar för inkomståret 2018

Gäller din/dina ändringar inkomståret 2018, det vill säga den deklaration som du lämnade våren 2019, kan du logga in på e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 på Skatteverkets webbplats. Här kan du göra ändringar fram till den 31 december 2019 då tjänsten stänger.

Vill du hellre lämna in dina ändringar via ett brev skickar du dessa till det skattekontor som ligger närmast din bostadsadress. Glöm inte att ange ditt personnummer och att underteckna brevet.

Ändringar för inkomståren 2013-2017

Gäller din/dina ändringar inkomståret 2013-2017, begär du omprövning. Då får du skicka in ett brev till Skatteverket och beskriva vad du vill ändra och vilket inkomstår ändringen avser. Med fördel använder du Skatteverkets blankett SKV 6891. Begäran om omprövning ska ha kommit in före utgången av sjätte året efter inkomståret.

Överklaga till domstol

Ett alternativ till begäran om omprövning är att överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten och istället få en prövning av din fråga i domstol. Även ett överklagande ska skickas till Skatteverket före utgången av det sjätte året efter inkomståret. Därefter gör Skatteverket ett obligatoriskt omprövningsbeslut innan ärendet eventuellt skickas vidare till förvaltningsrätten. Skatteverkets blankett för överklagande heter SKV 6890. Det är inte en blankett som du måste använda men den underlättar så att du inte missar några uppgifter.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.