Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Produktnytt

Kontrollbalansräkning i Capego

Publicerat: 
2019-06-26

I senaste versionen av Capego finns möjlighet att upprätta kontrollbalansräkning. För att få stöd i om kontrollbalansräkning behöver upprättas eller ej finns också en länk till ett beslutsträd som ger svar på frågan.

Kortfattat är regeln att kontrollbalansräkning behöver upprättas om det föreligger kapitalbrist i bolaget, men naturligtvis kan kontrollbalansräkning också behöva upprättas för att konstatera om så är fallet eller ej. Med kapitalbrist menas att aktiebolagets redovisade egna kapital uppgår till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet har alltså förbrukats på grund av till exempel ansamlade förluster, värdenedgångar på tillgångar eller nedskrivna fordringar. Vill du läsa mer om insolvens, kapitalbrist och kontrollbalansräkning finns en fördjupning här:

I Capego hämtas uppgifterna automatiskt till raderna i kontrollbalansräkningen, vilket gör att du sparar tid.

Det finns en kolumn för justering och en fördjupningsdialog för notupplysning. Du kan skriva över belopp som hämtats automatiskt och det går också att ångra/återställa detta genom att trycka Ctrl+Shift+T när fältet är markerat.

Om du ännu inte testat ett smartare sätt att göra bokslut kan du ladda ner gratis demoversion av Capego genom att fylla i formuläret på denna sida>>