Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Brexit momsregler
På gång i branschen

Momshantering efter Brexit

Publicerat: 
2019-03-11
Text: 
Vanja Lazic, skatteexpert

Brexit närmar sig med stormsteg och kommer att medföra åtskilliga förändringar som företag behöver hantera. För många företag är riskerna och kostnaderna kanske bara ett abstrakt hot än så länge, eftersom många faktorer fortfarande är oklara. Dock är det hög tid för alla företag att åtminstone ha en plan. Utan ett utträdesavtal, som skulle omfatta en övergångsperiod till och med 2020 med möjlighet till förlängning, kommer Storbritannien att i tullhänseende behandlas som ett tredje land, det vill säga ett icke EU-land. Sverige tillhör de länder som kommer att påverkas allra mest av Storbritanniens utträde, då det är Sveriges femte största exportmarknad och en betydelsefull nation för svensk import. 

Brexit och svenska företag

Utträdet kommer att påverka till exempel offentlig upphandling, dataöverföring, transport samt lagerhållning. Företag får räkna med ökad administration, fler intyg och tillstånd, då försäljning av varor till Storbritannien kommer att ses som export. För svenska företag innebär det följande:   

  • Att försäljningar till företag i Storbritannien inte längre ska redovisas i periodisk sammanställning. 
  • Förenklingsreglerna för trepartshandel blir inte längre möjligt att tillämpa med en part i UK.
  • Det kommer inte längre att vara möjligt att kontrollera brittiska momsregistreringsnummer i VIES registret.
  • Att reglerna om distansförsäljning inte längre kan tillämpas, eftersom även försäljning av varor som transporteras till privatpersoner i Storbritannien normalt kommer att ses som export.
  • Momsåterbetalning via Skatteverkets portal av brittisk moms kommer att upphöra. För moms under 2018 kan det därför vara bra att ansöka om återbetalning från Storbritannien senast den 29 mars 2019. För moms som avser den 1 januari - 29 mars 2019 kan ingen ansökan lämnas elektroniskt. Istället får du lämna din ansökan på pappersblankett direkt hos skattemyndigheten i Storbritannien.
  • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
  • Import- och exporttillstånd kan komma att krävas. Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU.
  • Digitala tjänster kan inte längre redovisas via MOSS, istället ska försäljningen redovisas i England. 
  • För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument.

Kommentar

De extra tullavgifterna kommer att innebära tilläggskostnader. Företag behöver ta reda på vilka konsekvenser sannolika förändringar avseende moms, tullar och punktskatter kan få på deras verksamhet. 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.