Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
tidsplanering Byrå Tid Wolters Kluwer
Produktnytt

Planera tiden mer effektivt

Publicerat: 
2018-06-04

Medarbetarnas tid är en knapp resurs och för att driva verksamheten lönsamt är det viktigt att använda tiden effektivt. Då är planeringen A och O. Därför finns en planeringsvy i Byrå Tid som ger flera fördelar.
 

Bättre överblick över totalt planerad tid

Planeringsvyn gör det visuellt enklare att följa sin planering, totalt och per kund – samtidigt som planeringen sker. Vyn heter Uppdelad planeringsvy och återfinns under menykategorin Planering.

Planeringsvyn är uppdelad i två sektioner; en övre och en nedre. Den övre sektionen visar klienter och planeringstotaler, den nedre delen visar den markerade klientens moment. Du fyller i timmarna i den nedre sektionen. De summeras därefter upp på vardera klient i den övre, vilket ger en god inblick i planeringstotalen.
 

tidsplanering Byrå Tid Wolters Kluwer

 

Spara tid genom färre klick 

Att dela upp planeringen i sektioner på detta vis minimerar antalet klick då du inte behöver expandera varje enskild klient för att hitta momenten och handläggarna, vilket är tillvägagångssättet i den ordinarie planeringsvyn. Detta innebär en tidsvinst i minskat antal knapptryckningar i kombination med ökad tydlighet.

Sammanfattningsvis blir det lättare att se, då du får ett användarvänligare och mer överskådligt gränssnitt att planera i.

 

Läs mer om nyheter i Byrå Tid här >>