Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
tidsplanering Byrå Tid Wolters Kluwer
Produktnytt

Planera tiden mer effektivt

Medarbetarnas tid är en knapp resurs och för att driva verksamheten lönsamt är det viktigt att använda tiden effektivt. Då är planeringen A och O. Därför finns en planeringsvy i Byrå Tid som ger flera fördelar.
 

Bättre överblick över totalt planerad tid

Planeringsvyn gör det visuellt enklare att följa sin planering, totalt och per kund – samtidigt som planeringen sker. Vyn heter Uppdelad planeringsvy och återfinns under menykategorin Planering.

Planeringsvyn är uppdelad i två sektioner; en övre och en nedre. Den övre sektionen visar klienter och planeringstotaler, den nedre delen visar den markerade klientens moment. Du fyller i timmarna i den nedre sektionen. De summeras därefter upp på vardera klient i den övre, vilket ger en god inblick i planeringstotalen.
 

tidsplanering Byrå Tid Wolters Kluwer

 

Spara tid genom färre klick 

Att dela upp planeringen i sektioner på detta vis minimerar antalet klick då du inte behöver expandera varje enskild klient för att hitta momenten och handläggarna, vilket är tillvägagångssättet i den ordinarie planeringsvyn. Detta innebär en tidsvinst i minskat antal knapptryckningar i kombination med ökad tydlighet.

Sammanfattningsvis blir det lättare att se, då du får ett användarvänligare och mer överskådligt gränssnitt att planera i.

 

Läs mer om nyheter i Byrå Tid här >>