Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Johnny Lundgren Wolters Kluwer
I koncernen

Projekt som kartlägger skatterådgivarens roll

Publicerat: 
2018-04-19
Text: 
Karin Andréen Olsson
Bild: 
Jonas Ljungdahl

Hur står det till med den europeiska skatterådgivaren egentligen? Vilka trender har betydelse för yrkesrollen? Hur ser regelverken ut som påverkar arbetet? Och vad är det som hindrar jobbet från att flyta smidigt? Det är frågor som Wolters Kluwers europeiska projekt ska hitta svaren på.

Även om regelverk och arbetsuppgifter i detalj skiljer sig åt mellan olika europeiska länder kan man säga att skatterådgivaren – ”The Tax Advisor” – i stora drag är samma person med liknande utmaningar och möjligheter. Så resonerar Wolters Kluwers Europaledning som initierat projektet som ska kartlägga vad som påverkar skatterådgivarens vardag, vilka behov som finns och hur framtiden kan komma att se ut.

– En sak är helt klar; vilket land The Tax Advisor än befinner sig i, är ökad digitalisering och förenkling en del av vardagen.

Det säger Johnny Lundgren som är produktägare och utbildare i programmet Skatt. Han representerar Sverige och Norge för Wolters Kluwer Scandinavia i projektet, tillsammans med Claus Skousborg Vahl i Danmark. 
 

 

Johnny Lundgren Wolters Kluwer
– Det är en enorm fördel att vi som stor koncern kan göra den här typen av kraftsamlingar. Det ger oss goda möjligheter att möta våra kunders behov både nu och i framtiden, säger Johnny Lundgren, produktägare och utbildare i Skatt på Wolters Kluwer.

Projektet belyser regelverk, trender och omständigheter utifrån fyra olika aspekter: moms, personbeskattning, bolagsbeskattning respektive bokslut och bokföring. 

– Vi har nu alla gjort samma typ av genomlysning i våra respektive länder och presenterat för varandra, säger Johnny Lundgren. 
Även om den sammantagna analysen inte är klar ännu kan man se vissa skillnader – som till exempel graden av digitalisering och skattemyndighetens roll i olika länder. Men det finns även stora likheter.

– Branschen i hela Europa går mot att traditionella arbetsuppgifter blir allt mer digitala och förenklade. Skatterådgivarens roll förflyttas från att fylla i deklarationer till mer rådgivning och planering – av särskild betydelse gentemot mindre och ägarledda kundföretag.
Nu följer en sammanställd rapport för att projektet ska kunna fördjupa sig ytterligare ett steg.

– Det är en enorm fördel att vi som stor koncern kan göra den här typen av kraftsamlingar. Det ger oss goda möjligheter att möta våra kunders behov både nu och i framtiden. Det är också väldigt lärorikt och roligt att utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder!