Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
höjt tak för uppskov vid försäljning av privatbostad
På gång i branschen

Promemoria om höjt tak för uppskovsbelopp

Publicerat: 
2019-12-03

Taket för uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad har sedan 2010 varit 1.450.000 kronor. För försäljningar av bostäder som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 är det här taket tillfälligt slopat. Syftet är bland annat att bidra till en ökad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden.

Eftersom tidsperioden för det slopade taket snart går ut föreslår regeringen i en promemoria att taket för uppskovsbelopp höjs från 1.450.000 kronor till 3.000.000 kronor. Precis som tidigare ställs takbeloppet i relation till den skattskyldiges andel av bostaden. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för försäljningar från och med den dagen.

Den som har ett uppskovsbelopp tar upp en schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång i deklarationen. Det innebär att ett uppskov på 1.000.000 kronor kostar cirka 5.000 kronor årligen. Av januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet följer att den här räntebeläggningen på uppskovsbeloppet ska avskaffas. Det finns dock ännu inget konkret förslag på borttagandet.

 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.