Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
pensionsavtal med Portugal
På gång i branschen

Proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Publicerat: 
2019-10-22
Text: 
Jan-Erik Persson, skattejurist

En proposition har lämnats till riksdagen med förslag om att privat pension som utbetalas från Sverige ska beskattas här i landet även för personer som har flyttat till Portugal. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, men kanske i praktiken först från och med 1 januari 2023.

Bakgrund

Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har gällt sedan 2003. Sedan 2009 har det varit möjligt att undgå beskattning av den tjänstepension som tjänats in i Sverige från privat anställning. Detta efter en lagändring i Portugal. I februari 2017 väckte Sverige frågan om att omförhandla avtalet. Efter förhandlingar undertecknades ett ändringsprotokoll den 16 maj 2019.

Förslaget

Tanken är att pension som härrör från tidigare privat anställning ska kunna beskattas i det land från vilken den utbetalas, det vill säga Sverige. Personer som flyttat till Portugal är sannolikt begränsat skattskyldiga i Sverige och då kommer pensionen att beskattas med SINK-skatt på 25 procent.

Skulle Portugal välja att börja beskatta svenska pensioner ska avräkning av den portugisiska skatten göras mot den svenska SINK-skatten.

Vad händer nu?

Beroende på vad som händer mellan länderna fram till det att reglerna ska träda i kraft kan några olika situationer uppkomma enligt vår bedömning.

  1. Avtal ska ratificeras. Skulle Portugal inte göra det med det nya avtalet lär dagens skatteregler fortsätta tillämpas. Det vill säga ingen skatt i Portugal.
  2. Om Portugal ratificerar avtalet men tillämpar fortsatt skattefrihet för privata pensioner kommer Sverige att kunna ta ut SINK-skatt med 25 procent.
  3. Om Portugal ratificerar avtalet samtidigt som man inför skatt på svensk pension lär det bli SINK-skatt med avräkning av i Portugal betald skatt. 
  4. Portugal inför en låg skatt på svensk pension. Dock godkänner man inte avtalet. Det skulle kunna innebära att Sverige inte går vidare utan godtar att det ändå sker någon form av beskattning jämfört med dagens situation.

Ikraftträdande

Förändringarna i avtalet ska gälla inkomster som betalas ut från och med 1 januari 2020. Väljer Portugal att börja beskatta pensioner som utbetalas från Sverige kommer Sveriges rätt att börja beskatta privata pensioner att träda ikraft den 1 januari 2023.

Länk till propositionen>>

 

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.