Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Reko Rex skillnad
På gång i branschen

Reko och Rex - vad är skillnaden?

Publicerat: 
2018-03-19
Text: 
Ulf Nilsson

I höstas publicerade Srf konsulterna Rex och nu har FAR presenterat nya Reko. Många har säkert frågat sig vad som är skillnaden mellan FARs och Srf konsulternas riktlinjer. Och kanske även vad som skiljer nya Reko från gamla. Vid en jämförelse konstaterar vi följande tre viktiga skillnader: 

Strukturell skillnad

Rex är innehållsmässigt till 95% jämförbart med föregående Reko. Nya Reko är komprimerad jämfört med Rex – samma innehållsmässiga omfattning i stort men innehåller mindre detaljer. Den röda tråden mellan ska-krav, kapitel och olika Reko har tydliggjorts i nya Reko samt finns även egna avsnitt om löneredovisning och insourcinguppdrag

Bestyrkande eller inte?

SRF tar ett steg bort från den tidigare strikta, gemensamma linjen om att konsultens uppdrag inte är ett bestyrkandeuppdrag genom att bokslutsrapporten härefter inte längre innehåller ett tydligt tillkännagivande av detta. Om konsulten så önskar får man istället frivilligt använda denna lydelse: ”Enligt min kännedom innehåller (årsbokslutet/årsredovisningen) inte några väsentliga fel eller brister som påverkar företagets redovisade resultat och ställning”.  

Bokslutsrapporten

Namnet på bokslutsrapporten skiljer sig åt. I Rex kallas bokslutsrapporten för ”Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen”. FAR benämner sin motsvarande rapport ”Rapport från auktoriserad FAR-konsult”.

Dessutom kan man enligt Rex i en not lämna en upplysning om att en bokslutsrapport har lämnats medan det i Reko står att konsulten ska informera styrelsen om att skriva om det i förvaltningsberättelsen. 

Ytterligare ges i Rex möjlighet att komplettera rapporten med en ekonomisk analys/översikt. FAR har i sin rapport inkluderat lydelser om lönehantering i den mån det varit aktuellt i uppdraget.

 

Den 15 mars presenterade Dan Brännström Reko 2018.