Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Move On 2019
Mässor & Event

Våga, kundinteraktion och Colin Moon…

Publicerat: 
2019-11-28
Bild: 
Jonas Ljungdahl

… det tog besökarna med sig från Move on 2019. Byråeventet, som är ett samarbete mellan Fortnox och Wolters Kluwer ägde rum den 27 november på Vasateatern i Stockholm.

Moderator för dagen var Anna Bellman, en av Sveriges mest anlitade moderatorer, föreläsare och talartränare.

Fortnox och Wolters Kluwer berättade om sitt samarbete och gav en nulägesanalys av var man befinner sig just nu och hur den närmaste framtiden ser ut. Maria Alexandersson, marknadschef på Wolters Kluwer talade även om hållbarhet och berättade om samarbetet med Vi-skogen där Wolters Kluwer planterar ett träd för varje person som provar demoversioner av de molnbaserade verktygen Capego och finsit.

Digitalisering och kundkommunikation

Under eftermiddagen ställde Anna frågor till publiken. Det visade sig att man kommunicerar en gång i veckan med sin genomsnittlige kund, helst via mejl, en gemensam digital yta eller fysiska möten. Man uppskattade att man lägger 25% av sin tid på kundkommunikation.

Ca 90% av publiken uppgav att man är digital; ca hälften använder molnprogram och ca 17% ansåg sig helt digitala. Enkelhet, tydlighet, att inse nyttan, men framför allt att våga är viktiga parametrar för att få med andra till ett digitalt arbetssätt.

Detta var också viktiga inslag i de presentationer som hölls av Hanna Montoya, Keeper, och Linda Asplund, Norengs Redovisningsbyrå under eftermiddagen. De framhöll också hur viktigt det personliga mötet med kunden är, liksom att våga fråga kunden vilka önskemål och mål de har. Andra råd var att släppa formalian, sätta mål liksom att identifiera sina styrkor och bygga sin rådgivningsaffär utifrån dessa. Och framför allt; Våga! Testa, gör om och testa igen.

Dagen avslutades med en mycket uppskattad föreläsning av antropologen Colin Moon, som med en stor dos humor och träffsäkra exempel på hur människor i olika kulturer gör som de gör, uppmanade till självinsikt. Det bjöds på många igenkännande skratt och Colin fick stående ovationer!