Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Hans Christopher Erlandsson, CFO och businesscontroller på HC Ekonomikonsult
Hallå där

Controllern som hjälper kunderna att dra nytta av siffrorna

Publicerat: 
2019-05-20
Text: 
Maria Alexandersson

Hallå där Hans Christopher Toll, CFO och businesscontroller på HC Toll Control AB och hängiven användare av Företagsplatsen.

Berätta om dig och din verksamhet

Jag hjälper bolag som är tillräckligt stora för att behöva en CFOs kunskaper, men som (ännu) inte sysselsätter en sådan på heltid. En central del av jobbet är ofta att föra samman redovisning och verksamhet: Om kunderna ändå betalar för att få hjälp med ekonomin kan man ju se till att även de själva har nytta av siffrorna också, som beslutsstöd.

När kom du först i kontakt med Företagsplatsen?

Jag jobbade tillsammans med en redovisningsbyrå som hade en kund som hade komplicerade krav på rapporter. Det var en kryptovalutamäklare som hade vissa affärer i traditionell kassa och viss verksamhet i Bitcoin. Jag satte mig tillsammans med redovisningskonsulten som hade Företagsplatsen och det gick förvånansvärt enkelt att bygga egna rapportmallar som täckte kundens speciella behov. I och för sig gjorde jag mig själv arbetslös, men kunden fick en väldigt bra lösning och kan nu varje månad framåt få fram en uppdaterad rapport utifrån bokföringen utan att behöva jobba i Excel.

Vilka är de största fördelarna tycker du?

Alternativet för mig, som bas i rapporteringen, är att jag tar ut huvudboken från bokföringen, exporterar till Excel och sedan gör pivot-tabeller och formler och klipper och klistrar. Då tappar jag ju direkt kontakten med bokföringen vid första exporten. Bara det att Företagsplatsen alltid är kopplad till bokföringen så att alla underliggande förändringar slår igenom är ju guld värt! Sedan är det en stor effektivitetsvinst att slippa sitta och exportera och fixa med Excel. När rapporten i Företagsplatsen väl är byggd så går den att använda igen. Och igen. Som ekonom som vill kunna lita på siffrorna och att allt är rätt. Sen uppskattar jag också att risken för fel minimeras.

Vem tycker du har behov av tjänsten?

De riktigt stora företagen har ju ofta stora system och egna experter på detta. Riktigt små företag kanske inte har så speciella rapportbehov. Så för redovisningsbyråerna är det främst hos kunder som är större än enmansföretag som efterfrågan finns. Men även små bolag kan ha större specialbehov än man tror, och det är ett väldigt tacksamt område för redovisningsbyråerna att kunna erbjuda sina kunder ett mervärde, och därigenom få chansen att skaffa mer intäkter. Jag tycker att Företagsplatsen är en jättebra plattform för specialrapporter.

Vad tror du om framtiden i branschen?

Jag tycker att bokföringsbyråerna borde vara mer intresserade av att hjälpa sina kunder med att förstå ekonomin och bygga specialrapporter. De flesta bokföringsbyråer verkar vara genuint ointresserade av att hjälpa kunderna att tolka siffrorna mera operativt. De som resonerar så kommer bli omsprungna när bokföringen nu alltmera automatiseras och värdet på deras arbete sjunker. De behöver erbjuda något mer än att bara sortera in siffrorna.

Har du några fler tips?

Ja, jag ser att det är möjligt för byråerna att bygga rapporter som företagarna skulle kunna få med tätare frekvens månadsvis. Vissa delar av bokföringen uppdateras ju ofta med tillräcklig kvalitet även på veckobasis eller kanske till och med dagsbasis. Till exempel skulle man kunna skapa en rapport med försäljning minus ”Kostnad såld vara (KSV)” som tas fram t ex veckovis till kunden.  Detta är ett sätt att skapa ett mervärde från redovisningskonsulten och hjälper företagaren oerhört mycket.