Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Erik Eklbad Fyrtech
Hallå där

Det bästa är friheten och att du inte är knuten till en plats

Publicerat: 
2019-07-08
Text: 
Malena Eklund

Hallå där Erik Ekblad, projektledare i digital förändring på Fyrtech!

Du var ju med på framtidseventet MoveOn i Stockholm i höstas, vad hände där?

Jag deltog i en paneldiskussion som leddes av Frida Boisen där vi diskuterade dels om hur framtiden kommer att se ut och hur verkligheten ser ut idag. De som idag arbetar mycket med automatiserade flöden och som vill åstadkomma en effektiv förändring, de ska absolut digitalisera sig. Tidigare har det varit de större företagen som digitaliserat sig, men vi på Fyrtech arbetar med att implementera system hos småföretagare då vi ser nyttan i värdeskapandet av digitaliseringen för även de mindre företagen.

Vi i panelen hade ganska liknande syn på AI:s effekt på arbetet för redovisningskonsulter och hur långt fram vi ligger. Men ibland kan man lätt få intrycket av att utvecklingen ligger längre fram än vad verkligheten vittnar om. Min erfarenhet är att det är väldigt lång väg kvar innan vi kan prata om  robotar som helt konkurrerar ut vår arbetsgrupp. Det närmsta steget handlar snarare om att redovisningskonsulter får tid att göra det de egentligen skulle vilja lägga mer tid på som är mer värdeskapande för oss människor att arbeta med och det kommer skapa fler arbetstillfällen totalt sett.

Vad har du att säga om framtiden?

Det förs ju diskussioner om hur företag ska anpassa sig för att vara aktuella i en ny digitaliserad värld. Hur kan exempelvis ett företag utnyttja den digitaliserade världen som redan finns? Man kan idag ha tätare kontakt med sina kunder eftersom man inte längre behöver köra bil utan man kan ha digitala möten. Man kan snabbt få information om vilken faktura som kom in i morse och inte för två veckor sedan. Man kanske har haft svårt att uppfylla sin affärsidé? Då finns det verktyg som kan uppfylla, inte förändra affärsidén utan förverkliga den. 

Ser du några hot eller utmaningar i framtiden?

Största hoten är att  man blir omsprungen av konkurrenter för att de på ett framgångsrikt sätt lyckas implementera systemen, eller de företag som implementerat system på ett felaktigt sätt. 

En utmaning är att företag arbetar idag med många olika system och på så sätt får man ett plotter av system istället för att ha ett enhetligt. Lyckas man inte så behöver man lägga mer tid på administration. Men om man lyckas så får man mer kontroll över situationen och mer tid över till värdeskapande uppgifter som till exempel kan vara: uppföljning, bättre möjligheter med realtidsdata, verksamhetsstyrning, men också att sälja fler tjänster, genom att man automatiserar kan man sälja till fler och får fler kundkontakter istället för att enbart administrera för större kunder. 

Fick du någon särskild aha-upplevelse på Move On eller kom du till någon viktig insikt som du skulle vilja dela med dig av?

Vi arbetar med de här diskussionerna varje dag så vi känner igen oss. Den ständiga aha-upplevelsen är att de problem som man stöter på finns i alla företag, stora som små, gällande att anamma digitaliseringen. Många har problem med att utnyttja alla fördelar som finns. Man står liksom i hallen, men har inte kommit in till resten av huset.

Kommer du att delta i årets Move On som äger rum den 27 november på Vasateatern?

Det låter spännande, var kan man anmäla sig? Här >> (reds anm)

Ni säger att ni kan digitalisering på Fyrtech, på vilket sätt arbetar ni med digitalisering?

Vi är idag tre anställda och har väldigt litet behov av att träffas rent fysiskt. Vi har ingen fysisk plats som vi behöver inställa oss på. Vi skulle kunna göra nästa rekrytering var som helst i världen. Vi har ett mycket bredare rekryteringsunderlag pga att vi är så digitaliserade. 

Är inte de flesta ganska digitaliserade redan idag?

Bara för att man har en inloggning till ett verktyg så betyder det inte att man är digitaliserad. Många häftar kvitton och lämnar in till sin redovisningsbyrå. Tidsrapportering är något som används av alla konsultbolag, men många är missnöjda därför man använder dem på fel sätt. 

Vad tycker du är det bästa med att arbeta mer digitaliserat?

Det absolut bästa är friheten och att du inte är knuten till en plats. Det är också bra att när man arbetar digitalt så lämnar man alltid digitala spår och kan därför alltid följa upp det man har gjort.

Idag finns en mängd olika webintegrationer och företagen har blivit snabbare på att ställa om till ett nytt system som passar bättre än de gamla. Tidigare lade man mycket pengar på att utveckla egna system, medan idag betalar man ett lägre pris genom att använda sig av ”software as a service”, vilket innebär mindre risk då man kan avsluta en prenumeration och förlorar inte heller en massa pengar på att utveckla egna system som sedan inte fungerar. 

På vilket sätt använder ni er av Wolters Kluwer och Fortnox?

Vi hjälper till med att implementera Capego och Fortnox hos våra kunder och hjälper dem att bygga integrationen mot Fortnox. 

I och med att det är mycket fokus på administration så använder vi själva Fortnox som basen i många projekt som vi arbetar med. Det gör vi för att det finns så många bra integrationsmöjligheter och det är väldigt användarvänligt.

Vad brinner just du för i din yrkesroll?

Det bästa är när man lyckas lösa ett problem för kunden och nu känns det som vi löser problem varje dag, vilket är väldigt givande när man får den responsen. Vi försöker få systemen att fungera med rätt rutiner och rätt kunskap.