Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Annika Stenberg Bolagsverket
Hallå där

Digitalisering skapar stor samhällsnytta

Publicerat: 
2018-02-15
Text: 
Charlotte Benjaminsson

Hallå där, Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket:

Den 26 mars blir det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Varför är det viktigt?

– Utvecklingen går mot att vi får mer digitala värdekedjor i samhället, så också för den finansiella informationen. Årsredovisningarna är en stor pappersbaserad hantering och genom att digitalisera processen förenklar företagen sin egen administration. Ambitionen är att vi kan använda den digitala data som vi får in genom årsredovisningarna mer effektivt för våra tjänster.

Vad finns det för fördelar?

– Det finns många fördelar. Data som inte är pappersburen är lättare att analysera, vilket ger ökad transparens, öppenhet och insyn. Det ger ett tryggare företagande och bidrar till att bekämpa ekobrott, penningtvätt och terrorism. Dessutom finns miljöaspekten, det går åt rätt många träd till att ta fram alla årsredovisningar.

Hur arbetar Bolagsverket med digitalisering?

– Regeringen säger att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi på Bolagsverket har som mål att inom ett antal år nå full digitalisering i våra tjänster och vår interna hantering. I och med att mycket av informationen landar hos oss som första myndighet är det viktigt att vi möter upp och driver digitaliseringen framåt tillsammans med företagare, branschorganisationer och programvaruleverantörer för att fånga upp behoven. Den här tjänsten är ett exempel på det.

Vad är målet för antalet digitalt inlämnade årsredovisningar?

– Ambitionen är naturligtvis att så många som möjligt använder tjänsten när den öppnar. I år hoppas vi att 15 procent av de som omfattas av redovisning enligt K2 lämnar in sin årsredovisning digitalt. På längre sikt ser vi att alla gör det. För att vi ska lyckas är det viktigt att det finns programvarustöd och att företagen är mogna för att ändra sitt arbetssätt.

Vem tycker ni är vinnaren på denna digitalisering?

– Företagen, absolut! Det blir enklare att göra rätt och bättre kvalitet på det man lämnar in. Man slipper dessutom krångliga förelägganden som tar tid och kraft. Vi myndigheter kan också dela och återanvända information så företagen inte behöver lämna samma uppgifter till olika myndigheter vid olika tillfällen. Det är en förenkling som skapar stor samhällsnytta.

Vad tänker ni är nästa steg för att underlätta för företagen att arbeta mer digitalt?

– Det händer mycket och många i branschen har kommit långt med sina tjänster. Vi går helt klart en spännande framtid till mötes om vi tillsammans kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Ihop med våra systermyndigheter i Norden delar vi en vision kallad ”Nordic SmartGovernment”, ett digitalt ekosystem där värdeskapande information delas på ett säkert och smart sätt i realtid. Som ett led i den visionen släpper vi i år den första versionen av tjänsten ”Mitt företag” i mobilen.