Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Hallå där

Digitaliseringen hjälper oss fokusera på rätt saker

Publicerat: 
2019-03-13
Text: 
Malena Eklund

Hallå där Sara Uhlén, kundansvarig auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton i Stockholm!

”Hur kan framtiden se ut i en uppkopplad värld” var en viktig fråga på framtidseventet Move On som du besökte i höstas, vad gjorde du där?

Jag deltog i en panel som leddes av Frida Boisen där det framförallt var fokus på den stora förändring som nu sker i branschen. Vi diskuterade digitaliseringen, automatiseringen och AI. Vi ville inspirera, avdramatisera och motivera åhörarna att ta till sig förändringen och även om vi som satt i panelen har olika sätt att ta oss an förändringsarbetet så hade vi en gemensam samsyn. Jag tror det är viktigt att man förstår att systemen inte är där för att ersätta personer utan de är till för att hjälpa oss att bli ännu bättre. 

Men är inte de allra flesta företag digitaliserade idag?

Det finns en hel del företag i branschen som inte är digitaliserade utan gärna håller kvar vid det traditionella timbaserade arbetssättet. Det tillsammans med en starkt fragmenterad bransch skapar en enorm potential för Wolters Kluwer att utveckla och stötta sina kunder i deras digitaliseringsresor. Vill man vara en attraktiv spelare på den framtida marknaden är det en nödvändighet att omfamna förändringen och förstå hur värdefullt det är för alla parter med digitaliseringen och automatiseringen.

Hur har ni valt att arbeta med digitaliseringen på Grant Thornton?

På Grant Thornton har vi i vårt singel-sign-on webbkontor samlat marknadsledande system, exempelvis Capego, Företagsplatsen och Fortnox. Tack vare det öppna API* som erbjuds kan vi genom en mängd olika försystem skräddarsy lösningar som gör varje kunduppdrag mer eller mindre unikt beroende på deras olika affärsmodeller och framtidsvisioner. Det blir en ”win-win”-situation när kunderna själva inte behöver utveckla systemen. Digitaliseringsfokuset har på senare tid övergått till automatiseringsfokus, vilket innebär att vi strävar efter att minimera vår tid på enkla repetitiva moment, något som systemen allteftersom de utvecklas kan göra både snabbare, med högre kvalitet och med högre uthållighet än en människa. Vi motiverar oss med att den tid vi sparar på dessa ”tråkigare” moment ersätts med avsevärt mycket roligare uppgifter i form av framtidsorienterade analyser som löpande bollas med kunderna i syfte att göra dem ännu mer framgångsrika i sina affärer. 

Du nämner flera fördelar med digitaliseringen, vill du berätta mer om vilka effekter det har fått för Grant Thornton att arbeta mer digitaliserat?

Digitaliseringen har inneburit ökad ordning och reda, förbättrad kvalitet och ett väletablerat effektiviseringstänk, det har bara varit av godo. För mig personligen har jobbet blivit mycket roligare med digitaliseringen och automatiseringen. Jag tror också att det är få av oss som tycker det är roligt och utvecklande att sortera och stansa enkla verifikat. Vi ska använda vår kompetens till de områden där den nyttjas på bästa sätt. Digitaliseringen har sparat tid, vilket medfört att vi kunnat fokusera på rätt saker, såsom rådgivning och utveckling för våra kunder samtidigt som de kan fokusera på sina affärer. Det här uppskattar våra kunder, eftersom det är de bästa råden som man vill betala för. 
 

*API = Applikationsprogrammeringsgränssnitt, från engelskans application programming interface, dvs hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara.