Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Charlotta Marteng FAR
Krönika

En stark röst fyller år

Publicerat: 
2020-12-10

I 45 år har Balans varit en stark röst i revisions- och redovisningsbranschen. Du som jämför det allra första numret av Balans med dagens magasin känner kanske inte igen dig vid en första anblick. Men titta närmare så ser du att mycket i tidningens uppdrag är detsamma. Att stärka yrkesrollerna, ge mervärde och vara ett aktuellt forum i samhällsdebatten.

Beslutet att FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, skulle ge ut en tidning fattades på FAR:s årsstämma i november 1973 och var inte helt okontroversiellt. 1975 kom så den första utgåvan av Balans. Åsikterna var många och i protokollet från stämman framgår vissa farhågor, bland annat brist på material. Hur skulle det gå att fylla mer än ett par nummer?

Men det fanns också en oro för vad som skulle hända om dåvarande föreningen valde att stå utan en egen tidning. I dagsläget, när trovärdig kommunikation är så viktigt på alla plan i samhället, är det svårt att föreställa sig hur det skulle vara om Balans inte fanns.

Genom att bläddra i gamla nummer följer vi branschens förändring som skett i takt med samhällets utveckling och som gått allt fortare de senaste åren. En viktig fråga har varit jämställdheten i branschen.

År 2010 började Balans att mäta jämställdheten på allvar. Då var antalet byråer i undersökningen sju till antalet och andelen kvinnliga delägare uppgick till 16 procent. Tio år senare uppgår andelen kvinnor bland delägarna på de åtta största byråerna till drygt en fjärdedel, 26 procent. Det innebär en förbättring med tio procentenheter på tio år, en procentenhet om året i genomsnitt. Och byråerna sticker inte under stol med att Balans jämställdhetsundersökning, som presenteras varje vår, spelar roll för dem – ingen vill ju komma i botten av tabellen i branschens egen tidning.

Balans skildringar av branschen har till och med väckt forskarnas intresse. Professor Timur Uman har till exempel tittat närmare på hur utvecklingen av den professionella identiteten och organisatoriska identiteten avspeglat sig på Balans förstasidor. Forskarna kunde konstatera att det märks på omslaget att branschen länge varit mansdominerad, och att männen ofta speglats i en professionell miljö medan kvinnorna gestaltas i en mer sofistikerad och social roll. Kanske läge för oss på redaktionen att vara lite självkritiska här med andra ord.

En tung del av tidningens identitet har sedan starten varit trovärdighet. Och där kan vi stolt säga att vi fortfarande levererar. Balans senaste läsarundersökning visar att 96 procent av FAR:s medlemmar instämmer på frågan om Balans upplevs som trovärdig. Runt 90 procent ger Balans omdömena ”aktuell”, ”saklig” och ”informativ”. 78 procent anger att Balans är ”värdefull för mig”.

Otroligt glädjande för oss som dagligen arbetar med tidningen. För det är ju precis det vi vill – att fortsätta skapa värde, för alla er som arbetar eller intresserar er för redovisnings-, revisions- eller rådgivningsbranschen. Förhoppningsvis är Balans en kompis du inte vill vara utan.

Men precis som för många andra satte corona käppar i hjulet för ett riktigt firande av jubilaren. Så i stället får jag säga ett stort grattis till 45-åringen som nu tar klivet in i medelåldern!

Charlotta Marténg,
Chefredaktör tidningen Balans