Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Carina Hedrum PBAB
Krönika

Framtidens trender och ett hållbart arbetsliv

Publicerat: 
2018-10-10
Text: 
Carina Hedrum
Bild: 
Stefan Bohlin

Regnet stilar ner utanför fönstret, nu är hösten här. När högsäsongen är avslutad och arbetet återgår till en lite lugnare takt finns tid för reflektion och jag funderar på den förändringstakt som nu sker i vår bransch. Kairos future är ett undersökningsföretag som tagit fram två framtidsstudier för redovisnings- och revisionsbranschen och nu håller på att ta fram en tredje. Trender som framhävs som viktigare än andra är bland annat platsoberoende, digitalt i realtid, transparens och att företagen driver samhällsansvar.

Motivation och hållbarhet

Att digitalisera branschen är inte enkelt. Det finns en komplexitet i och med att företag bedriver så olika verksamheter. För att orka driva på utvecklingen tror jag att det är väldigt viktigt att hitta ett syfte till digitaliseringen som motiverar. Här har ledarskap en stor betydelse, liksom självkännedom och självinsikt. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Det gäller på arbetsplatsen, men även i kundrelationen. Vi arbetar med människor, med kunder som är entreprenörer med drömmar om framtiden. Digitaliseringen har den positiva effekten att kontoren blir papperslösa och vi hjälper till med den hållbara utvecklingen genom att minska utsläpp och pappersförbrukning med hjälp av scanning, e-signatur, molnbaserade program och bankintegreringar med flera digitala lösningar. Lösningar som ska ha rätt nivå av IT-säkerhet och följa GDPR. För mig är syftet med digitaliseringen ett verktyg för att automatisera enformiga uppgifter, vilket ger oss tid att koncentrera oss på meningsfulla uppgifter för att kunna leverera den bästa kundnyttan.

Platsoberoende

Hur når vi ett hållbart företagande med hjälp av framtidens trender? Räcker det med trenden platsoberoende som hjälpmedel för att klara alla krav? Jag läste nyligen en trendrapport från Svenska Möten att antalet sjukskrivna med utmattningssyndrom har sexdubblats sedan 2010 och hela 96 procent av de anställda på myndigheter anser att hög arbetsbelastning är ett problem. Arbetsmiljöverket har också skrivit att, ”bara under åren 2012–2014 har sjukskrivningar till följd av stress ökat med 70 procent".

Vi kommer troligen att få arbeta längre än tidigare generationer. Så det gäller att hela tiden utvecklas och lära sig nya färdigheter. Omvärlden har blivit väldigt hektisk och teknisk utveckling kan vara stressande. När jag började min yrkesbana, så var jobbet anpassat till en viss arbetstid. Vi hade inte datorer och mobiltelefoner och den flexibilitet som finns idag fanns inte då. Nu finns många tjänster i molnet, vi kan arbeta platsoberoende och behöver inte ens ha med datorn utan kan nå det mesta från mobiltelefonen. Men det innebär att vi måste sätta ramar och se till att vi får sömn, återhämtning och vila. Lika viktigt är det att ha intressen även utanför arbetet. 

AI och digital stress

Andra trender som påverkar i framtiden är den konkurrens vi människor kommer att få av robotar. Det finns analyser som visar att 2025, så förväntas maskiner utföra mer löpande arbetsuppgifter än vad 70% av människorna gör idag. Digitalstress och stress för förändringar i framtiden har sedan en tid analyserats. Vinstlotten drar de som utvecklar framtidens egenskaper där de både kommer kunna analysera och förstå siffrorna samt förklara och kommunicera genom att skapa en bro mellan siffrorna och företagaren. 

En trolig utveckling är också att människor i framtiden tar sig in i yrket efter att ha haft en annan karriär och nu strävar efter mer balans i livet och det kan de hitta i vår bransch. Det ser vi också effekter av att Revisorsinspektionen nu ändrar sina krav på utbildning för att kunna bli revisorer.

Tips för bättre självledarskap och ett hållbart arbetsliv

Jag skulle vilja sammanfatta strävan efter ett hållbart arbetsliv i den förändringstakt som nu sker, till tre punkter för att förbättra ditt självledarskap. 
1.    Hitta ditt syfte. Utgå ifrån dina värderingar. Skapa en vision och mission. 
2.    Lyssna aktivt i möten. Reagera inte på din första känsla.
3.    Ta ansvar. 

Så trots de nya trenderna, så behövs ett bra självledarskap för att sätta ramar för ett hållbart arbetsliv för varje individ. Några tips kan vara:

  • Se över företagets mailpolicy, informera medarbetarna att du inte förväntar dig att de ska läsa jobbmail på fritiden.
     
  • Sätt rutiner för hur ni jobbar, lämpliga arbetssätt och på vilken plats. 
     
  • Ha transparens med företagets mål. Håll medarbetarna uppdaterade och involverade, se till att ha personalfunktioner som stödjer cheferna och medarbetarna i deras arbete.
    Gör en lista med saker du vill uppnå nästa år och bryt ner det för att fokusera på tre saker per kvartal. Ta hjälp av teamet och delegera uppgifter till dina medarbetare för att hjälpa dig. 

Ta hand om teamet och dig själv, träna i ledarskap och självledarskap.  

Carina Hedrum
PBAB REDOVISNING OCH REVISION AB

Detta är en gästkrönika av Carina Hedrum, ägare av byrån PBAB Redovisning och Revision AB. Vill du också skriva en gästkrönika på Insight är du välkommen attulrika.avedal-aberg [at] wolterskluwer.se (subject: G%C3%A4stkr%C3%B6nika) ( kontakta redaktionen)