Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Andreas Larsson Helios Consulting
Kundcase

Helios Consulting vill hjälpa ägarledda bolag att bygga värden

Publicerat: 
2019-06-13
Text: 
Malena Eklund
Bild: 
Malena Eklund

”Företagsplatsen är ett otroligt viktigt verktyg för att våra kunder ska få tillräckligt bra förutsättningar för att driva sin verksamhet,” säger Andreas Larsson, auktoriserad redovisningskonsult och delägare i Helios Consulting.

Vill vara en motkraft mot en reaktiv bransch

Andreas Larsson och Björn Brynjer grundade Helios Consulting 2011, en affärsbyrå som bedriver rådgivning samt tillhandahåller verktygen åt entreprenöriellt drivna ägare för små och medelstora företag.

Redan från starten ville de hjälpa små och medelstora företag att bygga värden i sina bolag. Värdet uppkommer i förmågan att upplåta en legal identitet. En förutsättning för det är att arbeta med strukturen, öka omsättningen och lönsamheten primärt. De arbetar med olika affärsområden; ekonomisk och finansiell styrning, skatterådgivning, bolagskonsultationer och däri ligger även företagsvärderingar.

Företagsplatsen är en användarvänlig plattform

Företagsplatsen är plattformen och det viktigaste för Helios Consultings kunder är rapporten som man på ett lätt sätt får från Företagsplatsen. Rapporteringen kommer bli viktigare och viktigare för branschen, det är utifrån den man kan ge bra rådgivning till sina kunder så de kan utveckla sina bolag framgångsrikt. Företagsplatsen är väldigt användarvänlig, möjligheten till att gå från en mer enkel rapportering till en mer avancerad rapportering fungerar väldigt bra.

Som rådgivare försöker de se allt från kundens perspektiv, det är grunden i Helios Consulting och det är deras främsta kompetens. De analyserar bolagen och ser t.ex. att kassaflödet kan öka och ger då råd utefter det. Det roliga är att hitta det som bygger värde i kundernas bolag. Om man investerar i sin tid kan vi hjälpa kunderna att växa, säger Andreas. 

Med de olika rapporteringsmöjligheterna som finns i Företagsplatsen kan man på ett bra sätt anpassa dem efter kundernas olika behov. Med hjälp av Företagsplatsen kan man på ett lättöverskådligt sätt presentera komplex data med snygga visuella grafer.

Utmaningar i redovisnings- och revisionsbranschen

De mest uppenbara utmaningarna är att digitaliseringen på sikt kommer att ersätta de personer som har ett enda fokus: att leverera rätt siffror. Det finns jättemånga företagare som inte vill arbeta digitalt med olika appar med mera. De personerna tror Andreas kommer att försvinna i framtiden. 

Helios mål är att inte arbeta med bokföring utan utveckla och arbeta ännu mer med affärsrådgivning. Deras kunder ställer ganska höga krav på kompetens. En av Helios utmaningar har varit att hitta rätt personal med rätt kompetens. Att hitta personer som är självständiga och har en bred kompetens. Kompetens, tydlighet och trygghet är det som Helios levererar till sina kunder.

”Den personalen som vi har idag är helt fantastiska så utan dem hade vi inte haft något Helios”, avslutar Andreas.
 

Helios Consulting Team
Team Helios Consulting