Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Framtid

Jobba smartare när branschen förändras

Publicerat: 
2017-09-19
Text: 
Karin Andréen Olsson
Bild: 
Michael Levin

Precis som samhället i övrigt genomgår redovisnings- och revisionsbranschen en stor omställning. Att arbeta och sköta praktiska saker digitalt har på bara några år blivit en självklarhet. Men när kontakten människor emellan ersätts av automatiska funktioner behöver vi odla våra relationer på andra sätt.

Capego, Wolters Kluwers molnbaserade program, effektiviserar arbetet för alla inom redovisning, bokslut, skatt och revision. Capego bygger på ett smart och intuitivt arbetsflöde, inbyggd planering och kontroll och sömlös tillgång till all nödvändig data. När rutinartade moment går snabbare frigörs kapacitet som istället kan läggas på affärsutveckling, rådgivning och kundrelationer.

Capego Bokslut är redan lanserat. Nu handlar det om att införliva övriga program och utveckla och lägga till funktioner i miljön.

– Det vi ska göra som programvaruleverantör är att erbjuda lösningar som sparar tid för våra kunder och hjälper dem i rådgivarrollen, säger Björn Candler, Head of Product Management på Wolters Kluwer.

I det molnbaserat programmet Capego samlas den funktionalitet du behöver för att vara effektiv i ditt arbete med bokslut, skatt och revision.

Det framtida Capego kommer till exempel att föreslå lösningar i systemet: ”Din klient X kommer sannolikt att få ett överskott på 20 procent. Det kan vara idé att göra ett provbokslut i förväg så att klienten i god tid kan ta ställning till hur det ska disponeras”.

– Våra kunder behöver också kunna leverera råd i digital form. Mer samverkan är ytterligare en komponent i branschens omställning, säger Björn Candler.

Capego kommer att på olika sätt bidra till detta genom delade kalendrar och liknande. För att alla ska kunna få en gemensam bild ska det också bli möjligt att bjuda in sin konsult, klient eller revisor i systemet.

Gunnar Johansson, Portfolio Manager, påpekar att Capego effektiviserar inte bara byråernas arbete utan även företagens.

– Där används programmen oftast mer sällan och nyttan av det intuitiva arbetsflödet är kanske ännu större.

– För att kunna utnyttja ett program fullt ut ska man inte behöva behärska alla detaljer, menar han. Det ska vara så självinstruerande som möjligt.

– Capego lyfter hela tiden fram det som är viktigast i varje steg och guidar användaren genom processen. ”Avancerade” funktioner är inte längre så komplicerade att använda.