Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Hallå där

Katarina Hedström Klarin

Publicerat: 
2017-09-19

Hallå där, Katarina Hedström Klarin, som gjort sitt första år som förbundsordförande i Srf-konsulterna.

Summera det första året!
– Det har varit otroligt spännande, men också utmanande. Redovisningsbranschen är i stark förändring med ett stort tryck utifrån. För mig är det viktigt att vi synliggör redovisningskonsultens roll för både branschen och företagen i Sverige och att vi utrustar nästa generations konsulter med rätt personer och rätt kompetens.

Vad vill du uppnå – på kort och på lång sikt?  
– På kort sikt ska vi vara med och driva utvecklingen i branschen och se till att redovisningskonsultens kompetens är relevant för de uppdrag som finns. Vi ska också ta fram spetsiga utbildningar utifrån dagens behov och sätta ljuset på yrkesrollen. På lång sikt vill vi skapa en mer kollegial känsla och utbyte kollegor emellan. Idag sitter många konsulter ensamma eller med ett fåtal kollegor. Vi vill att byråer samverkar mer, byter erfarenheter och affärsmässigt stöttar varandra. Är man ensam blir man mer sårbar.

Branschens viktigaste frågor?
– Digitaliseringen och förändringen av regelverk. Men även relevant utbildning och kompetensutveckling för att få hög kvalitet i arbetet. Redovisningskonsulten kommer framöver att ha en mer rådgivande roll där tillgänglighet och tätare dialog med kunden blir centralt. Vi tittar därför på nya utbildningsformer och ser över vårt utbud för att möta behovet hos olika medlemsgrupper. Vi tittar också på hur vi kan använda ny teknik och agera på ett annat sätt. Vi vill att redovisningskonsulten ska vara ett självklart val. Genom att arbeta tätt med sin konsult blir man som företagare trygg i att man följer regelverket och kan utveckla sin verksamhet utifrån en välgrundad analys.

Snart är det Srf-dagarna och årets kongress. Varför ska man gå?
– Det är viktigt att utvecklas som företagare och konsult. Att skapa relationer med kollegor, knyta nya band och lära sig något nytt. Det ska vara kul att jobba, man gör bättre ifrån sig om man känner lust och glädje. Srf-dagarna är fullspäckade med intressanta föredrag och är ett bra tillfälle att träffa nya och gamla kollegor.