Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Nils Carlsson Fortnox
Krönika

Kliv på det digitala tåget - hjälp Sveriges företagare

Publicerat: 
2018-05-08
Text: 
Nils Carlsson, VD Fortnox

Redovisningsbranschen genomgår nu en snabb förändring där många små byråer riskerar att komma försent till digitaliseringståget. Det som händer på marknaden är att en ny typ av entreprenörer har fått upp ögonen för redovisningsbranschen. Genom erfarenheter från helt andra branscher som e-handel och spel ser de att det går att göra redovisning på ett nytt och enklare sätt.

Entreprenörer med bakgrund inom e-handel, där alla moment hänger ihop i ett digitalt flöde, inser snabbt att själva köpet också ska kunna bokföras automatiskt. Samtidigt utmanas branschen av sina egna kunder. De är ofta unga företagare som vuxit upp med digitala hjälpmedel och som därför är främmande för att hantera papperskvitton, fakturapärmar och annat manuellt arbete.
 

Integration som ger tidsvinst

Digitaliseringen gör det möjligt för ett företag att skapa ett integrerat digitalt arbetsflöde, där en uppgift bara behöver registreras en enda gång. Det innebär att det tidsödande dubbelarbetet försvinner. Insamling, kontroll och strukturering av bokföringsunderlag är ett nyckelområde för verksamheten, ofta förknippat med utmaningar. Tidsödande arbetsuppgifter kan göras mycket enklare och snabbare när pappersunderlag försvinner. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan ett datasystem tolka underlagen. Därefter behöver användaren bara ta ställning till de förslag som presenteras via datorn.

En stor tidsvinst finns i integrationen med banken. När in- och utbetalningar sker automatiskt spar redovisningsbyrån mycket tid. Dessutom blir det säkrare genom färre fel på grund av den mänskliga faktorn. En fullt rimlig utveckling är att även Skatteverket på sikt kommer att vara integrerat med företagens bokföringssystem. Det innebär att moms, arbetsgivardeklarationer, skatt, etc. i framtiden kan hanteras automatiskt i ett digitalt arbetsflöde. Det skulle betyda en riktigt stor förenkling och tidsvinst.
 

Nya kompetensområden

För redovisningsbranschen innebär utvecklingen att en ny typ av kompetens kommer att efterfrågas. I framtiden är det inte en djup förståelse av bokföringssystemet som är nyckelkompetensen, eftersom tekniken automatiserar och förenklar. I stället kommer det att bli viktigare med rådgivning där det krävs en djupare ekonomisk kunskap med förmåga att tolka finansiella data. Det kommer också att behövas en förmåga att presentera fakta för kunderna på ett pedagogiskt sätt och hjälpa dem att utveckla sina verksamheter.

Förutom att redovisningsbyråer är rådgivare och mentor för företagaren, kan de även i förlängningen bli expert på helt andra områden som informationssäkerhet, marknadsföring och försäljning. Många mindre byråer kommer sannolikt att behålla de gamla arbetssätten så länge det går, men när kunderna upptäcker hur mycket enklare vardagen blir med en helt digital bokföring kommer priserna att pressas nedåt. De redovisningsbyråer som inte hänger med riskerar att slås ut.

Fortnox har idag 220 000 kunder och vår tillväxt är en indikator på att det går bra för Sveriges företagare. Allt fler vill dra nytta av den digitala transformationen. Samtidigt ser vi att småföretagare inte tar till sig digitaliseringens fördelar tillräckligt snabbt. 

På uppdrag av Fortnox genomförde Novus nyligen en undersökning. Drygt 1 500 kunder svarade på frågor som handlade om deras verksamhet och digitalisering. En slutsats av undersökningen var att drygt varannan företagare anser att ekonomi och administration har största potential för att fortsatt digitalisering. Vidare ansåg 1 av 3 företagare att rådgivning var det bästa stödet när det gäller digitalisering av verksamheten. Därefter kom företagsanpassade utbildningsinsatser. 

På Fortnox utvecklar vi de digitala system som är basen för redovisningsbranschens nya moderna sätt att arbeta. Nu är det dags att kliva på det digitala tåget. Sveriges företagare behöver få mer tid till att utveckla affärerna istället för att ödsla tid på onödig administration.

 

Nils Carlsson
VD Fortnox

 

Detta är en gästkrönika av Nils Carlsson, VD på Fortnox. Vill du också skriva en gästkrönika på Insight är du välkommen attulrika.avedal-aberg [at] wolterskluwer.se (subject: G%C3%A4stkr%C3%B6nika) ( kontakta redaktionen)


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/drupal-7.0/includes/common.inc:2777) in /var/www/drupal-7.0/includes/bootstrap.inc on line 1486
Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/drupal-7.0/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined i xmlsitemap_node_create_link() (rad 194 av /var/www/drupal-7.0/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).