Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Roland Sigbladh SRF
Krönika

Kvalitetsstämpeln som bekräftar din kompetens

Publicerat: 
2018-03-06
Text: 
Roland Sigbladh
Bild: 
Malin Sydne

Att sköta ett företags redovisning kräver rätt kompetens och bred erfarenhet. Du behöver kunskap om bokföringslagen, aktiebolagslagen, inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen bara som några exempel. Du måste också vara uppdaterad på alla de förändringar i regelverken som sker löpande. Fel kan både bli kostsamma och medföra ansvar och straffavgifter. För att göra rätt och undvika kostsamma fel behöver företaget därför en ekonom och rådgivare med goda kunskaper. Men hur ska företagaren veta vem de ska anlita om de behöver ta hjälp med ekonomihantering och rådgivning? Och hur ska du som redovisningskonsult kunna visa att du har den kompetens och erfarenhet som krävs?

Auktorisationen är den kvalitetsstämpel som bekräftar rätt kompetens och erfarenhet. Den som är auktoriserad har både teoretiska kunskaper och erfarenhet enligt fastställda branschkrav samt har en examen för att få titeln.

En Auktoriserad Redovisningskonsult följer gällande branschstandard för redovisningsuppdrag och har en ansvarsförsäkring som tryggar både konsulten och kundföretaget om något ändå skulle bli fel. Kunskaperna utvärderas löpande via kvalitetskontroller och auktorisationen har stor respekt på marknaden även hos banker och myndigheter. Om du inte redan har den utbildning som krävs erbjuder Srf konsulterna branschanpassade yrkesutbildningar för dig som vill satsa på auktorisation.

Näringslivet är i fortsatt stort behov av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster. En betydande del av våra företagare behöver en kunnig affärspartner och rådgivare vid sin sida att bolla frågor och idéer med. Det är en viktig faktor för lönsamhet och framgång för företag, som också skapar trygghet och förtroende hos företagets intressenter.

Läs mer om auktorisationen och vad Srf konsulterna kan hjälpa dig med i din yrkesutövning på srfkonsult.se/bli-auktoriserad. Tillsammans skapar vi kvalitet och trygghet i näringslivet.

 

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Srf konsulterna

 

Detta är en gästkrönika av Roland Sigbladh på Srf konsulterna. Vill du också skriva en gästkrönika på Insight är du välkommen attulrika.avedal-aberg [at] wolterskluwer.se (subject: G%C3%A4stkr%C3%B6nika) ( kontakta redaktionen)