Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Skatteinformation från Wolters Kluwer
Kundpanel

Mail och Skattesvar uppskattat i Skatteinformationen

Publicerat: 
2018-02-12
Text: 
André Bodin, Product Management

I slutet av förra året gjordes en kundundersökning av vår nyhetstjänst Skatteinformation. Det var spännande att ta del av alla synpunkter och resultatet tar vi med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vi ser att många har varit kunder i flera år; 47% har haft tjänsten i mer än 5 år. Detta glädjer oss och vi tolkar det som att tjänsten är uppskattad.

Störst nytta har man av nyhetsbrevet, vilket i princip alla som svarat läser och använder. Själva Skatteinformationen används mer som ett arkiv eller uppslagsverk.

Vi frågade även hur man vill ta emot nyheterna. De flesta är nöjda med att ta emot via mail, så det är definitivt någonting vi kommer att fortsätta med.

Skattenyheter

Detta får vi även bekräftat när vi frågar ”Vad var det du hade nytta av?” Där stod mail för ca 60% av nyttan.

Nytta

Vi frågade även om Skattesvar, vår tjänst där vi besvarar frågor kopplade till artiklarna i Skatteinformation och skattefrågor av allmän karaktär. Det som vi verkligen blev glada för är att ni gillar vår kompetens och använder oss som en extra skatteavdelning.

Skattesvar

Vi kommer att fortsätta att analysera svaren för att på så sätt förbättra våra tjänster framåt.

Stort tack till alla som svarade!