Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Wolters Kluwer Katarina Thörnqvist Hans-Ola Månsson
Framtid

”Nu kan vi fokusera helt på programvaror och våra kunders digitala resa"

Publicerat: 
2017-12-07
Text: 
Karin Andréen Olsson
Bild: 
Michael Levin

Wolters Kluwer-koncernen väljer nu att kraftsamla sin satsning i Sverige på molnlösningar som till exempel Capego. En konsekvens av det är att affärsområdet Legal & Regulatory avyttras till Karnov Group.
– Nu får vi möjlighet att fokusera fullt ut på våra lösningar inom skatt och ekonomi, säger Wolters Kluwers Katarina Thörnqvist och Hans-Ola Månsson.

 

Katarina Thörnqvist, Managing Director Scandinavia, har varit i företaget i drygt två år medan Hans-Ola Månsson, Head of Business Development Scandinavia, har varit med på resan i olika roller i många år. Men båda är lika entusiastiska inför renodlingen av Wolters Kluwers verksamhet.

– Nu kan vi koncentrera oss helt och hållet på behoven inom skatt och ekonomi. Det kommer våra kunder till godo både på kort sikt i vardagen och på lång sikt eftersom vi får ännu bättre förutsättningar att ligga i utvecklingens framkant.

För kunderna inom skatt och ekonomi blir det ingen praktisk skillnad. Produkterna och supporten är precis desamma, liksom både kontaktvägar och -personer hos Wolters Kluwer.

 

Wolters Kluwer Katarina Thörnqvist Hans-Ola Månsson

– Vi ser också positivt på att våra juridikprodukter tas över av Karnov Group, vars hela verksamhet bygger på juridisk information och utbildning. Det borde bli en win-win-situation för alla parter, både för alla våra kunder och oss leverantörer.

En pikant detalj i sammanhanget är att när affären är genomförd, sannolikt vid årsskiftet, tar juridikdelen tillbaka det gamla namnet Norstedts Juridik.

– Vi har ju historiskt stått på de två benen juridisk information respektive skatt och ekonomi, men verksamheterna har glidit ifrån varandra, förklarar Hans-Ola Månsson. För oss är det en naturlig utveckling att använda koncernnamnet Wolters Kluwer och att vi nu delar på oss.

– Vi har ett väldigt spännande 2018 framför oss, säger Katarina Thörnqvist. Vi lanserar Capego Skatt och Capego Teamwork och fortsätter att lotsa våra kunder in i framtiden.

– Vår koncern är mycket tydlig med att satsningen i Sverige och i Skandinavien är seriös och långsiktig, vilket bland annat visades av vårt förvärv av FocusIT i Danmark tidigare i år.

De produkter som omfattas av avyttringen är rättsdatabasen Zeteo, Crito, affärsjuridiska avtal, hela den svenska bokutgivningen, samt tryck- och distributionstjänsterna under varumärket Fritzes. Kleos, programvara för ärendehantering till advokatbyråer, ingår inte i försäljningen.