Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Kundcase

PBAB tar moderna grepp i rådgivningen

Publicerat: 
2017-09-18
Text: 
Torbjörn Tenfelt
Bild: 
Stefan Bohlin

Carina Hedrum drar nytta av den digitala utvecklingen när hon ställer om sitt företag från klassisk redovisning och revision till mera rådgivning.
– Vi vill ta lite moderna grepp, säger hon.

Familjeföretaget PBAB Redovisning & Revision AB har 40 års täta kundkontakter i väggarna. Inte alltid i samma kontorslokaler, men alltid i Sköndal i södra Stockholm.– Det här passar oss perfekt, säger Carina Hedrum och visar den långa korridoren med rum för den elva personer starka personalen.Möteslokalen i ena änden av korridoren domineras av en stor bildskärm. Det är här hon träffar kunder och håller personalen uppdaterad om alla nyheter i branschen. Hon startar datorn och låter några grafer växa fram på skärmen.– Ska vi till exempel hjälpa till med en bolagsbildning sitter vi med kunden direkt vid datorn och bildskärmen och fyller i ansökan digitalt. Har kunden tillgång till mobilt bank-ID kan den skriva under direkt elektroniskt.

På språng. Carina Hedrum är ofta på språng och arbetar för att ändra PBAB:s inriktning mot mer rådgivning

Korta videofilmer är ett annat grepp PBAB utvecklar för att vidga kontakten med kunderna. Målet är bland annat att ha ett antal filmer på företagets hemsida och på den vägen förmedla information om till exempel lagar och regler. Ett första exempel är en fem minuter lång animerad video som företaget gjort på uppdrag av FAR. Filmen berättar om organisationens etikkod, med utgångspunkt i nya regler från EU.

Den framtidsstudie som FAR låtit göra om branschen visar att inslaget av revision kommer att vara mindre år 2025 än idag. Redovisningen ligger på oförändrad nivå, men rådgivningen kommer att öka betydligt. Bokföring och andra rutinmässiga moment kommer att automatiseras.

– De flesta byråer driver mot mer rådgivning och här vill vi ta lite moderna grepp. Jag vet att många av de yngre medarbetarna vill ha snabb information och inte för långa texter. Går det att titta på video är det desto bättre.

Nytänkandet har resulterat i att PBAB tidigare i år nominerades till Årets framtidsbyrå. Företaget vann inte, men fortsätter arbeta på ett framtidsinriktat sätt. Carina Hedrum och en av hennes medarbetare går för närvarande en utbildning som gör dem till ”Ekonomisk PT”, det vill säga ”personliga tränare” med inriktning på rådgivning mot företagets kunder. PBAB jobbar framför allt med mindre kunder som vill växa långsiktigt. De flesta är fåmansbolag eller enskilda firmor.

– Vi ska jobba mer coachande och hjälpa kunderna att se vart de vill styra sin verksamhet, och vad de har för drömmar och mål.

På sikt ska alla medarbetare jobba med rådgivning.

– I coachning krävs inte att man har alla svar, som det ju gör när man till exempel har ett bokslutsmöte. Här handlar det mer om vart kunden vill ta sig och hur vi kan hjälpa till att nå dit.

Längs mötesrummets ena vägg står ett glasskåp fullt av gamla skrivmaskiner, räkneapparater och telefoner. Några tidiga mobiltelefoner påminner om hur mycket som hänt i teknikutvecklingen. Flera av föremålen är gåvor från kunder. Företaget grundades av Carina Hedrums far, som från början var kamrer. Han utbildade sig i revision och startade verksamheten 1968 i blygsam skala tillsammans med sin hustru.

Carina Hedrum har vuxit in i företaget som växte i takt med att kunderna strömmade till. Redan i de tidiga tonåren började hon skriva in årsredovisningar för hand i årsböcker och hjälpte till att arkivera. Nyss fyllda 19 år blev hon anställd och arbetade snart som revisorsassistent till sin pappa. När han gick bort 2003 hade hon just blivit godkänd som revisor och kunde därför ärva företaget. Hennes mamma arbetar fortfarande i företaget och numera finns även hennes bror i personalen. Förutom att han är IT-kunnig är han även utbildad i grafisk design och jobbar bland annat med att utveckla företagets hemsida och videofilmerna.

Carina Hedrum om...

... att arbeta i familjeföretaget:

”Ja, redan när jag var fjorton bestämde jag mig för att göra det. Men jag har gjort annat också vid sidan om. Som aerobicsinstruktör och föreläsare har jag lärt mig att stå inför många människor. Det har gett mig jättemycket som jag idag har stor nytta av i jobbet.”

... relationen till Wolters Kluwer:

”Vi använder Wolters Kluwers produkter dagligen, med länkar till våra olika momentområden som skatt, revision, bokslut och dokumentation. PDF-bilagor är länkade för att digitalt effektivt hitta rätt underlag när vi arbetar med rådgivning till våra kunder. För att kunna planera arbetet och övervaka processerna använder vi digitala statuslistor och Byrå Tid. Nästa steg hoppas vi blir att produkten finns i molnet och ett digitalt uppdragsbrev i en app.” Kundvärdet • DECEMBER 2016 5