Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Robot-konsulternas intåg Wolters Kluwer
Utveckling

Robot-konsulternas intåg

Publicerat: 
2017-12-07

Kommer en robot att ta över ditt jobb?

Svar: förmodligen.

Enligt en rapport från Kairos Future är det sannolikt att redovisningstjänsterna under de två kommande decennierna till 80 procent ersätts av en maskin.

 

Du kan se det som ett hot – eller som en möjlighet. Automatiseringen tillåter dig ju faktiskt att överlåta återkommande, rutinartade moment till maskiner och istället ägna dig åt intressantare uppgifter och leverera ett högre värde.

Wolters Kluwers event Move On i Stockholm i oktober 2017 handlade till stor del om framtiden, digitaliseringen och vad den innebär för redovisningskonsultens och revisorns yrkesroller. I den här artikeln fortsätter vi reda ut begreppen kring olika termer och hur du kan använda de framväxande teknologierna till din fördel.

 

Hur används teknikerna?

Inom bokslut och skatt finns många lösningar som utnyttjar AI och maskininlärning för att skapa insikter, informera inför beslut och driva effektivitet. Här är några av dagens användningsområden:

Datasäkerhet: Viss programvara lär sig känna igen skadlig kod och kan med stor noggrannhet förutse vilka filer som innehåller skadliga program. En annan metod är maskininlärningsalgoritmer som letar efter mönster i hur molnbaserad data används. De kan då rapportera anomalier för att förutse och förebygga säkerhetsbrott.

Bedrägeriupptäckt: Maskininlärning blir bättre på att upptäcka eventuella bedrägerier, vilket exmpelvis PayPal använder för att bekämpa penningtvätt. Deras verktyg jämför miljontals transaktioner och kan skilja på legitima och bedrägliga transaktioner.

Transaktionskodning: Mjukvaruleverantörer inom redovisning använder maskininlärning och statistik för att analysera hur ett företag kategoriserar sina fakturor så att transaktioner automatiskt kan kodas till rätt BAS kontonummer.

Kontraktsgranskning: AI-baserade system kan på nolltid granska tusentals kontrakt och låneavtal i finansbranschen. Jämfört med manuell granskning minskar tidsåtgången från timmar till sekunder.

 

Utvecklingen går snabbt

Ovanstående är bara ett litet urval av vad som är möjligt i dagsläget. Utvecklingen av AI sker i snabb takt. Tänk bara på röstigenkänning i till exempel Apples Siri eller Amazons Alexa. En Stanford-studie fann att skrift genom taligenkänning nu går tre gånger snabbare än när en människa skriver på en mobiltelefonskärm. På bara ett år hade också felprocenten sjunkit från 8,5% till 4,9%.

Vid granskning kan maskininlärning tillämpas på hela databaser, vilket eliminerar behovet av stickprov eller test av kontroller. De som arbetar med skatterådgivning och skattedeklarationer kan använda tekniken för att tolka förändringar i kod- och rättspraxis och identifiera kunder som påverkas av förändringarna.

Redan nu använder Wolters Kluwer AI till viss del, vilket samarbetet med Fortnox är exempel på. Genom att bokslut kopplas ihop med bokföring kan kunden dela hela sin redovisning med redovisningskonsulten. Detta minimerar bland annat förfrågningar om information som normalt saktar ner bokslutsprocessen. Programvaran hämtar inte bara information utan kan genom en algoritm tolka data för noggrannhet, organisera data i rapporter och låta konsulten komma åt data för vidare analys.

 

Vad betyder detta för yrkesrollerna?

Istället för att försöka undvika de förändringar maskininlärning innebär för din yrkesroll kan du ta tillfället i akt. Genom att flytta över rutinartade uppgifter på maskiner kan du fokusera på och leverera tjänster med högre värde.

Redovisningskonsulter och revisorer kommer inte att försvinna. Men rollerna förändras och istället för att ersättas av maskiner kan du samarbeta med dem för att erbjuda dina kunder mer effektiva tjänster. Om du nu arbetar med att rapportera och granska, baserat på gammal data, kan du i framtiden istället erbjuda dina kunder insikt och framsynthet för att hjälpa dem fatta bättre beslut och förutsäga resultat med större precision.

 

Vad gör jag nu?

Många byråer brottas med frågor kring framtiden. Men du behöver inte sitta still och vara oförberedd. Här är ett par tips:

Nischa dig på ett nytt sätt: Tänk inte på dig själv som bokföringskonsult eller skattejurist. Tänk istället att du hjälper dina kunder med deras affärs- och ekonomiska problem. Det kan till exempel gälla företagsvärderingar, budget och analyser, skatteprocesser, fusioner och förvärv, IT, effektivitetsförbättringar och kostnadskontroller.

Gör upp en plan: Som rapporten ovan nämnde kommer maskiner att utföra en stor del av konsulternas nuvarande uppgifter inom de närmaste två decennierna. Men det betyder inte att du kan vänta 20, tio eller ens fem år med att planera för framtiden. Det är hög tid att börja förflyttningen bort från datainmatning och sifferknackande och istället fokusera på rådgivning. Om du inte jobbar på det nu är du redan efter.

Planera för hur du ska använda tekniken för att öka värdet av dina tjänster. Då kan du marknadsföra dig själv som någon som hjälper kunderna navigera in i framtiden, snarare än att hotas av den.

 

Vad vi kan hjälpa till med

Byråer som vill överleva vinner ingenting på att ducka för teknikens utveckling. Istället bör man försöka förstå och samarbeta med den. Wolters Kluwers nya molnbaserade arbetsplats Capego, liksom samarbetet med Fortnox, är exempel på att vi går före och befinner oss i utvecklingens framkant. Har du Wolters Kluwer som reskamrat kan du lita på att vi lotsar dig framåt så att du tryggt kan möta utmaningarna i framtiden – och då kan du hjälpa dina kunder på samma sätt.