Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Karin Apelman FAR
Hallå där

Vi behöver komma ännu närmare näringslivet

Publicerat: 
2018-10-17
Text: 
Karin Andréen Olsson
Bild: 
Kristofer Hedlund

Hallå där Karin Apelman, ny generalsekreterare i FAR sedan 21 juli. 

Vad var det som lockade med FAR?

– Det här är en spännande bransch i stor förändring som är med och driver samhällets och näringslivets utveckling. Vi kvalitetssäkrar näringslivet och bidrar till en professionalisering.
Jag vet att det finns en väldig bredd och mycket kompetens i organisationen och bland medlemmarna. Även om jag inte själv arbetat i branschen tidigare har jag anlitat både revisorer och redovisningskonsulter sedan jag gick ut Handels 1986. 

Vad är det för förändringar vi talar om?

– Jag tänker på tre stora omvälvningar. Globaliseringen påverkar oss alla med frågeställningar om hur vi följer och kan harmonisera villkor och regelverk i en globaliserad värld. Digitaliseringen berör hela samhället, liksom hållbarhetsfrågorna. Vi har stora möjligheter att påverka inom hållbarhet och inte bara genom regelverk utan helt enkelt för att det är bra för samhället. Jag var tidigare på EKN (Exportkreditnämnden) där hållbarhet var i fokus genom frågor som till exempel mänskliga rättigheter, antikorruption och miljö.

Vad är det viktigaste för branschen just nu?

– Vårt jobb håller på att bli helt och hållet digitalt. Bra, säger jag! Då får vi utrymme att skapa högre värde för våra uppdragsgivare genom att arbeta mer med analys, rådgivning och övergripande kvalitet. Rollen blir mer avancerad, vilket gäller både stora och mindre byråer.
Med en mer rådgivande och analyserande roll följer att vi behöver vara ännu närmare näringslivet och hålla oss à jour med vilka frågor som är viktiga där. Näringsliv och internationalisering är också tajt sammankopplade.

Nu har du blivit lite varm i kläderna. Vad vill du uträtta?

På årsstämman i september presenterade jag en programförklaring med åtta prioriteringar, som bland annat inriktar sig på nya lärandemål för revisorer, internationella nätverk och kommunal ekonomi. Min ambition är att nå ut till alla och säkerställa att vi har ett erbjudande som för näringslivet framåt och att vi uppfattas som lyssnande och proaktiva. Det betyder att vi måste träffa branschens aktörer och intressenter så att vi kan prioritera rätt frågeställningar.
Vi behöver också säkerställa att professionen är attraktiv för att locka nya. Jag önskar att vi kan bredda vår bransch och attrahera fler kompetenser. Det behövs olika profiler för olika områden och det kommer även i framtiden att finnas utrymme för olika roller!