Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Claire Carter Wolters Kluwer
Utveckling

Vi vill hjälpa branschen förändra sin affärsmodell

Publicerat: 
2019-03-08
Text: 
Karin Andréen Olsson

– Skatterådgivare och redovisningskonsulter har alltid tittat bakåt för att ge råd. I en snabbt föränderlig värld måste kunden kunna förlita sig på att rådgivaren tänker framåt istället.

Så säger Claire Carter, ansvarig för Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe CSO – Cloud Strategies and Operations organization.

Syftet med CSO är att kunna ta fram gemensamma produkter och tjänster som kan internationaliseras, såväl som att hjälpa de olika marknaderna att öka utvecklingstakten av molntjänster.

Europeiskt samarbete

Wolters Kluwers olika specialister och utvecklare över hela Europa samarbetar inom ramen för CSO. Man delar erfarenheter och kunskaper med varandra, anpassar framgångsrika produkter för olika länder och tar nya lösningar till marknaden. CSO fungerar som centralt team där experterna kan jobba fram gemensamma standarder och riktlinjer.

– Vi vill att de arbetar och bygger nya produkter på ett likartat sätt när det gäller struktur, användarupplevelse, användargränssnitt, metodik och teknologi. Tanken är att snabba på molnstrategin i respektive land, förklarar Claire Carter.

Hon ger några exempel på produkter som relativt enkelt kan anpassas för olika länder. En av dem är Basecone som idag används i Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Med Basecone kan man ha kvitton i mobilen och via OCR koppla dem direkt till redovisningen. En annan är Företagsplatsen, ett verktyg utvecklat i Sverige, som omvandlar ekonomi och siffror till visuella, grafiska rapporter. Ytterligare en produkt som tagits fram och anpassats för flera marknader är OneClick, en arbetsyta för sömlöst samarbete. 

– Skatterådgivare, redovisningskonsulter och revisorer över hela Europa möter precis samma slags förändringar och utmaningar, även om förändringstakten kan skilja sig åt. AI:s, automatiseringens och maskininlärningens intåg påverkar hela yrkesområdet.

Rådgivningens betydelse ökar

Claire Carter bedömer att branschens intäkter från olika typer av rådgivning kommer att öka med 20–30 procent de närmaste åren, medan intäkterna från traditionella redovisningstjänster minskar till bara tre procent eller ännu mindre.

– Vi behöver skapa nya möjligheter för våra kunder att bli rådgivare. Alltså måste vi kunna erbjuda produkter och tjänster som kan förutsäga problem och möjligheter, inte bara analysera det som redan hänt.

För att redovisningskonsulter och skatterådgivare ska få utrymme till mer rådgivning är det grundläggande att använda molnbaserade tjänster som möjliggör sömlösa arbetsflöden, automatiserade processer och tillgång till data.

Wolters Kluwer kompletterar nu sin 180-åriga erfarenhet med djuplodande expertkunskaper inom nya områden och ny teknologi för att utveckla automatiseringen. Men vid sidan av den digitala utvecklingen kräver den nya tidsåldern också kompetenser inom ledarskap och kommunikation.

– Ledarskap och social kompetens är mer avgörande än någonsin, menar Claire Carter. Vi bör dela även den typen av insikter med våra kunder för att underlätta deras resa mot digitalisering.

– Det är oerhört viktigt. Rätt inställning och företagskultur kan göra under!
 

Läs mer om finsit (f.d. Företagsplatsen) här>>

Claires tips till redovisningskonsulter och skatterådgivare

Automatiseringen går inte att stoppa. Fundera istället över hur du kan dra nytta av vilka möjligheter den ger. Och viktigast av allt: fokusera på vad som skiljer dig från andra. Glöm inte att allt du erbjuder i grund och botten handlar om att du ska fungera som dina kunders passiva affärspartner.