Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Revisionstips från Wolters Kluwer
Experten svarar

8 värdefulla tips för bättre revision hos kund

Text: 
Wendy Cable, Product Marketing Manager

Tips # 1. Lär känna kundens affär! 
Innan kundbesöket.

Tiden ute hos kund är värdefull, så slösa inte bort den på att ta fram bakgrundsinfo. Kom väl förberedd istället. Du behöver känna till branschen, kundens verksamhet, vad som har hänt senaste året och vilka lagar och förordningar som kommer påverka kunden. 

Det är också viktigt att tänka över behov och förväntningar. Kundens förväntar sig värde utöver en påskriven revisionsberättelse.  Ofta handlar det om att visa att du förstår kundens affär och att du förstår utmaningar och framgångsfaktorer för företaget.
 

Tips # 2: Involvera kunden i planeringen
Engagera din kund i ett tidigt skede för tidsplanering, förväntningar och prioriteringar. Att förbättra kommunikationen med kunden är det enklaste sättet att öka kundnöjdheten. Genom att engagera kunden i planeringen ökar sannolikheten att deadlines hålls, rätt underlag finns framme och att kundens förväntningar möts. Börja arbeta tidigt med planeringen så att du kan boka in datum, ringa in vilka områden som behöver prioriteras och förklara vad som är nytt så att kunden är beredd att diskutera dessa saker när du kommer. Slutligen, ring kunden en vecka innan planerat besök och checka att allt är förberett. Om inte – flytta tiden för besöket. 
   
Tips # 3: Ta itu med de svåraste områdena först
Det kan vara frestande att starta med de enklaste områdena, men eftersom det är på de svåra frågorna du behöver feedback från kunden är det viktigare att starta upp dem snabbt för att hinna få svar under besöket.
    
Tips # 4: Gör en tydlig lista för kunden vad som ska förberedas
En aktuell lista för året med tydliga datum för när underlag ska vara klara och vem som är ansvarig behövs. Inkludera också gärna exempel eller mallar för kunden för att underlätta arbetet. Utan tydliga krav på kunden kommer du riskera att ligga efter i revisionsarbetet redan innan du kommer ut till kunden. 

Tips # 5: Identifiera flaskhalsarna i din process
Tillverkningsindustrin analyserar hela tiden sin verksamhet för att hitta flaskhalsar och eliminera dem. Vi kan lära av dem och finjustera varje del i revisionsprocessen så den fungerar optimalt. Planering, besök, sammanfattning och leverans. Se till att du har deadlines för varje del och identifiera var i processen det stoppar upp och åtgärda dessa flaskhalsar. 
    
Tips # 6: Addera värde eller bli utbytbar
Rutinarbete kan ersättas. Enligt Harward Business Review kan du genom att öka andelen lojala kunder med 5% öka vinsten med hela 25%. Det är därför viktigt att behålla kunderna. Men i en stressig revisionssäsong är det lätt att sluta se kundernas behov och istället se dem som något på din att-göra-lista. Att fixa siffrorna kan vem som helst göra, men du adderar värde till din kund genom att känna till kundens affär – och att känna kunden. Visa att du kan hjälpa kunden att bli framgångsrik, det ger dem en anledning att låta dig komma tillbaka nästa år.
    
Tips # 7: Gör klart så mycket som möjligt på plats hos kunden!
Det är lättare sagt än gjort! Det är viktigt att kunden förstår hur viktigt det är att avsluta arbetet ute hos kunden. Det är lätt att sätta deadlines för kunden, men det kan vara svårt att få dem att förstå vad som händer om det blir förseningar. Motivera därför dina deadlines och förklara vad som händer (inklusive kostnader) om det blir förseningar.
    
Tidsåtgången för besöket beror på hur komplex revisionen är. Det är därför farligt att tänka ”att det tar lika lång tid som förra året”. Planera innan och försök förutse flaskhalsar och problem beroende på vad som hänt i bolaget under året. 

Dessutom är det en fråga om inställning att hinna klart arbetet under besöket. Det krävs engagemang, vilja och flit.
    
Tips # 8: Få ut mesta möjliga av dag 1
Första dagen hos kunden är den allra viktigaste. Hur du agerar sätter tonen för resten av arbetet. Tre viktiga tips för första dagen:

  1. Planering, planering, planering
  2. Börja med de mest komplexa områdena, vilket gör det väldigt viktigt att nyckelpersoner är tillgängliga första dagen. Många börjar sitt kundbesök på måndag, trots att det är den mest upptagna dagen för många kunder. Fråga istället kunden när det är bäst att börja.
  3. Sammanfatta dagen innan du går hem, vad har uppnåtts och vad är kvar till följande dagar. Beroende på hur det har gått kan du behöva justera planen för att undvika flaskhalsar, och onödiga kostnader för kunden.