Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Preliminärdeklaration
Experten svarar

Är den schablonmässiga uppräkningen av din preliminärskatt rätt?

Publicerat: 
2018-02-02
Text: 
Johnny Lundgren, produktchef Skatt

Gör annars en ny preliminärdeklaration!

Skatteverket beslutar senast den 20:e den första månaden under beskattningsåret om debiterad F-skatt och särskild A-skatt. Den debiterade skatten beräknas efter en schablon som motsvarar 110 procent av den slutliga skatten vid den senaste beskattningen. Om den slutliga skatten understeg den debiterade preliminära skatten beräknas schablonen till 105 procent av den slutliga skatten.

Har dina eller ditt bolags inkomster ändrats så kan det vara idé att lämna in en ny preliminärdeklaration för att se till att du betalar rätt preliminärskatt. Målet är att den debiterade skatten ska överensstämma så nära det går med den slutliga skatten.