Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Skattetips Fåmansföretagare inför årsskiftet
Experten svarar

Är du fåmansföretagare? - Detta ska du tänka på inför årsskiftet!

Text: 
Alexandra Wallerius, skattejurist

Att ta ut rätt lön från ett fåmansföretag är viktigt. Det styr inkomstskatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor lågbeskattad utdelning du kan ta ut nästa år från ditt fåmansföretag. Här får du, som äger kvalificerade andelar i ett fåmansföretag, råd och tips inför årsskiftet. 

Brytpunkterna

Tar du ut vinsten från ditt bolag som lön försvinner mycket i skatt och avgifter. Det gäller särskilt om du hamnat över den nivå där den statliga inkomstskatten är 20 procent eller den nivå där den statliga skatten blir 25 procent. För år 2018 är den nedre brytpunkten 468.700 kronor och den högre brytpunkten 675.700 kronor. 

Ska du ta ut lön över första brytpunkten?

Innan du bestämmer dig för att sätta stopp för löneuttag vid första brytpunkten bör du titta på vilka förmåner som är kopplade till lönenivån. För 2018 är maximal sjukpenninggrundande inkomst 364.000 kronor, vilket ligger under första brytpunkten. Maximal pensionsgrundande inkomst är 504.375 kronor och ligger därmed över den första brytpunkten för statlig inkomstskatt. 

För att få maximala pensionsrätter 2018 måste du därför betala drygt 7.000 kronor i statlig inkomstskatt. 

Löneutrymmet ger stora fördelar

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 procent styrs av det så kallade gränsbeloppet. För bolag med anställda är det lönebaserade utrymmet en viktig del av gränsbeloppet. Förenklat uttryckt innebär reglerna att 50 procent av lönerna i bolaget och dess dotterbolag läggs till gränsbeloppet. 

Ta ut tillräckligt med lön från företaget 2018

För att få räkna med det lönebaserade utrymmet för utdelning under 2019 måste du ta ut en lön under 2018 på:

  • 375.000 kronor (sex inkomstbasbelopp) ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget eller
  • 600.000 kronor (9,6 inkomstbasbelopp). 

Det räcker att en person i din närståendekrets uppfyller kravet på löneuttag för att du ska få använda det lönebaserade utrymmet. 

Hur mycket lön ska jag ta ut 2018?

Gränsen för när det högre löneuttagskravet blir bättre att tillämpa är när lönerna i företaget inklusive din egen lön uppgår till mer än 4.500.000 kronor. Då krävs det att du tar ut en på 600.000 kronor. Ligger den totala lönesumman på 4.500.000 kronor eller lägre är alternativet med 375.000 kronor plus fem procent av totala lönesumman fördelaktigare att tillämpa.  

Följande exempel visar hur du kan beräkna ditt eget löneuttag vid lägre lönesummor.

Exempel:
   Anställdas löner, exklusive din egen lön, är 3.000.000 kr.

   6 inkomstbasbelopp:        375.000 kr
   5 % av anställdas löner:   150.000 kr
   Summa                               525.000 kr

   Du ska ta ut 525.000/0,95 = 552.632 kr i lön.

Tänk på att ta ut lön med en viss marginal. Det kan vara riskabelt att lägga sig exakt på det framräknade löneuttagskravet. En extra löneutbetalning till anställda eller en skattepliktig kostnadsersättning kan innebära att löneuttaget blir för lågt och att det lönebaserade löneutrymmet går förlorat. 

Aktierna ska ha ägts vid årets ingång

Avslutningsvis vill vi påminna om att det krävs att du har ägt aktierna vid årets ingång för att du ska få räkna ett gränsbelopp. Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång på det underlag som gäller då. 

För att inte gå miste om ett års gränsbelopp ska ett bolag bildas alternativt köpas senast den 31 december. Det kan vara viktigt att tänka på exempelvis vid en ombildning från enskild firma till aktiebolag eller när man planerera att starta upp en verksamhet i bolagsform. 

   

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB 
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

En längre artikel är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

För dig som är delägare i ett fåmansföretag eller har kunder som är fåmansföretagare finns även en Skattedag, halvdag för fåmansföretagare>>