Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Experten svarar

Byt från Kapell Koncern till Capego Koncern

Publicerat: 
2019-05-13

Koncernmodulen i Capego och har flera funktioner som inte finns i Kapell koncern. Eftersom Kapell koncern skall läggas ner finns det därför flera skäl att byta ut Kapell koncern till Capego koncern. Här är några exempel på funktioner du kanske saknat i Kapell koncern:

  • Stöd för automatisk eliminering av obeskattade reserver 
  • Stöd för Import och sammanslagning av koncernföretagens noter i koncernen, om dessa är upprättade i Capego bokslut
  • Stöd för avstämning av interna fordringar och skulder, internförsäljning och internvinster i lager 
  • Stöd för avstämning av omräkningsdifferens vid omräkning av saldon för utländska dotterföretag till SEK 
  • Stöd för att upprätta kassaflödesanalys för koncernen. 

Alla dessa funktioner finns i koncernmodulen i Capego. Prova att ladda ner en demoversion av Capego redan idag. Klicka här för att komma till formuläret:

Läs även

Brexit momsregler

Momshantering efter Brexit

På gång i branschen