Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt från Wolters Kluwer
Supporten svarar

Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt

Publicerat: 
2018-02-26

Från och med version 2018.4 av Skatt från Wolters Kluwer kan du skapa blanketten FRI, en noteringsbilaga som kan skickas via SRU. Det är en fritextbilaga där du kan fylla i upp till 4000 tecken för att komplettera till exempel Övriga upplysningar. Blanketten finns inte som tryckt/utskriven blankett hos SKV utan ska endast användas för att bifoga textinformation i SRU-filerna.

FRI-bilagan kan användas tillsammans med huvudblankett 1, 2, 3 och 4.

I skatteprogrammet hittar du FRI under ”deklaration/beräkningsbilagor”. Det finns även länkar till blanketten vid Övriga upplysningar på blankett INK1, samt vid kryssen för att lämna övriga upplysningar i särskild skrivelse på blanketterna INK2, INK3 och INK4.

Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt från Wolters Kluwer

Läs mer om nyheterna i Skatt i senaste versionsbrevet>>