Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt från Wolters Kluwer
Supporten svarar

Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt

Från och med version 2018.4 av Skatt från Wolters Kluwer kan du skapa blanketten FRI, en noteringsbilaga som kan skickas via SRU. Det är en fritextbilaga där du kan fylla i upp till 4000 tecken för att komplettera till exempel Övriga upplysningar. Blanketten finns inte som tryckt/utskriven blankett hos SKV utan ska endast användas för att bifoga textinformation i SRU-filerna.

FRI-bilagan kan användas tillsammans med huvudblankett 1, 2, 3 och 4.

I skatteprogrammet hittar du FRI under ”deklaration/beräkningsbilagor”. Det finns även länkar till blanketten vid Övriga upplysningar på blankett INK1, samt vid kryssen för att lämna övriga upplysningar i särskild skrivelse på blanketterna INK2, INK3 och INK4.

Elektronisk inlämning av övriga upplysningar i Skatt från Wolters Kluwer

Läs mer om nyheterna i Skatt i senaste versionsbrevet>>