Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
att tänka på GDPR med byrå
Supporten svarar

GDPR med hjälp av Byrå

Publicerat: 
2019-02-25

Wolters Kluwer Byråstöd har en rad funktioner och listor som kan användas i syfte att säkerställa att verksamheten lagrar, behandlar och distribuerar data om fysiska personer. 
Det är viktigt att komma igång med en inventering och att ha rutiner för att följa det. Vi beskriver nedan hur du startar. 

Grundinventering

Ett första steg är att kartlägga vilka personuppgifter som lagras i systemet för att kunna avgöra huruvida informationen är avgörande för att kunna uppfylla uppdraget mot kund.

Här kan Klientlistan och Rollistan vara en bra utgångspunkt. I klientlistan sätter du med fördel ett filter på Privatpersoner och enskilda firmor, välj sedan de kolumner som är intressanta ur personuppgiftssynpunkt. Tänk även på att Egendefinierade fält kan innehålla känsliga data.

skärmbild klientlista i Byrå från Wolters Kluwer
      
skärmbild meny GDPR roller i Byrå från Wolters Kluwer

Samma typ av inventering kan göras på rollpersoner i Rollistan.

Utöver grunddata och Egendefinierade fält finns det andra viktiga områden att ta ställning till:
•    Relationer/funktioner (roller)
•    Lagrad kommunikation/kommentarer
•    Lagrade filer
•    Avtal

Löpande inventering

Efter att grundinventeringen gjorts där ställningstagande till vilken typ av information som lagras, vad den används till och hur länge informationen behövs, rekommenderas införandet av en process där detta löpande följs upp på klienterna.
I Byrå återfinns ett kvartalsmoment för GDPR-inventering som kan läggas på klienter, varje handläggare kan sedan bocka av olika steg i GDPR-inventeringen för sina klienter. 
Dessa kontrollpunkter kan ändras efter behag i Byråadministrationen för att passa de viktiga områden som identifierats i grundinventeringen. 

skärmbild GDPR i Byrå från Wolters Kluwer

För att läsa mer om hur du jobbar smart med GDPR i Byrå, läs guiden ”GDPR-funktioner i Byrå” och Byrå Tid. Byrå har en rad funktioner som hjälper dig att säkra upp att din GDPR-process.