Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Insolvens, kapitalbrist och kontrollbalansräkning
Experten svarar

Insolvens, kapitalbrist och kontrollbalansräkning

Publicerat: 
2019-02-14
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Enligt senaste rapporten från UC fortsätter konkurserna att öka i stora delar av Sverige. 

För aktiebolag i ekonomisk kris finns en del begrepp att hålla koll på. I denna artikel ska vi bland annat förklara begreppen insolvens och kapitalbrist.

Två regelsystem

Det finns i huvudsak två regelsystem för aktiebolag med ekonomiska problem. Det ena är aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation och det andra är reglerna om konkurs.

Begreppet kapitalbrist hör ihop med aktiebolagslagens regler medan insolvens har med konkurs att göra. I aktiebolagslagen finner vi regler om kontrollbalansräkning, kontrollstämma och återställande av aktiekapital.

Insolvens

Ett aktiebolag är insolvent om det saknar förmåga att betala förfallna skulder och denna förmåga inte endast är tillfällig. Insolvens handlar alltså om bolagets betalningsförmåga. Ett annat ord för insolvens är obestånd.

Det är alltså först när betalningsförmågan på lång sikt påverkas som skyldigheten att ansöka om konkurs uppstår. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan insolvens, illikviditet och insufficiens.

Illikviditet

Illikviditet handlar om betalningsförmågan på kort sikt. Bolaget saknar likvida medel, såsom kassa eller bankmedel, men det har andra tillgångar, som kan realiseras för att betala skulderna. Bolaget saknar alltså kontanta medel, men är inte på obestånd.

Insufficiens

Insufficiens innebär att skulderna i bolaget är större än tillgångarna. Det är alltså bolagets balansräkning man tittar på, utan att göra en prognos om betalningsförmågan är påverkad eller inte. Ett aktiebolag kan vara insufficient utan att vara insolvent. Det är flera faktorer som avgör om även betalningsförmågan påverkas, till exempel skuldernas karaktär eller framtida vinstgenerering.

Kapitalbrist

Kapitalbrist har, i likhet med insufficiens, med bolagets ställning att göra. Med kapitalbrist menas att aktiebolagets redovisade egna kapital uppgår till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet har alltså förbrukats på grund av till exempel ansamlade förluster, värdenedgångar på tillgångar eller nedskrivna fordringar.

Det är viktigt att hålla isär skillnaderna mellan ett aktiebolag på obestånd och ett aktiebolag som faller under reglerna om tvångslikvidation i aktiebolagslagen, dels för att hanteringen är olika och dels för att ansvaret om man inte följer reglerna är olika.

Kurs om kontrollbalansräkning och kapitalbrist

Om du är intresserad av att fördjupa dig i reglerna kring kapitalbrist, kontrollbalansräkning och hur du ska agera för att förhindra personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen, har vi kursen för dig. I vårt seminarium Kontrollbalansräkning - undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist tar vi upp bland annat frågor om värderingar, ansvar och åtgärder vid kapitalbrist.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här >>