Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Kapitalbrist i aktiebolag kontrollbalansräkning Wolters Kluwer expert
Experten svarar

Kapitalbrist i aktiebolag - är kontrollbalansräkning enda alternativet?

Publicerat: 
2019-01-21
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Med kapitalbrist menar man att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kapitalbrist kan innebära personligt betalningsansvar för styrelsen, men kan undvikas genom rätt agerande. Håll er därför löpande uppdaterade på bolagets ekonomiska ställning och agera så fort misstanke om kapitalbrist uppstår.

Här följer några konkreta handlingsalternativ:

  1. Se till att det egna kapitalet återställs innan dess att kontrollbalansräkningen senast skulle ha varit upprättad. Återställande kan till exempel ske genom: 
     - Aktieägartillskott 
     - Nyemission till överkurs 
     - Minskning av aktiekapitalet 
  2. Upprätta en kontrollbalansräkning och fullfölj den process som aktiebolagslagen tillhandhåller vid kapitalbrist 

Hjälp och mallar i Dokument

Oavsett vilket alternativ styrelsen väljer hjälper Dokumentprogrammet dig att hålla koll på formalia och dokumentationskrav. Det finns mallar för de dokument du behöver använda och du guidas också rätt för att veta i vilken följd dokumenten skall upprättas, samt att uppgifter som används i flera dokument kan återanvändas utan omregistrering vilket sparar tid. Läs mer om Dokument från Wolters Kluwer här>>

Webbkurs om kontrollbalansräkning och kapitalbrist

Är du redovisningskonsult eller ekonomisk rådgivare? Vet du vad du ska göra för att undvika personligt betalningsansvar för styrelsen och andra funktionärer när ett företag hamnar i ekonomisk kris? Om inte, så har vi kursen för dig.

I vår webbkurs Kontrollbalansräkning går vi igenom vilka konsekvenser det får för styrelsens ledamöter och andra funktionärer vid brist i aktiebolagets eget kapital. Läs mer om kursen och anmäl dig här>>.