Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Experten svarar

Mindre företag –Varför välja K3?

Publicerat: 
2017-09-01
Text: 
Cecilia Thore, produktspecialist civilrätt

Många små företag väljer slentrianmässigt att tillämpa K2 vid upprättandet av sin årsredovisning, då detta sägs vara enkelt och inte så administrativt krävande. Det kan dock finnas skäl, även för de mindre företagen, att välja K3. Det viktiga är att företagsledningen tar ett medvetet och aktivt beslut. Att tänka på är att ett mindre företag som väljer K3 inte behöver lämna fler notupplysningar än som krävs enligt ÅRL. Detta är en nyhet sedan 2016.

Tre frågor att ställa sig inför valet av regelverk:

– Hur ser företagets omvärld ut? K3 ger ofta en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning än vad K2 gör. Det kan därför vara bra att tillämpa K3 om företaget är beroende av andra aktörer såsom till exempel externa långivare och samarbetspartners.

– Vilken verksamhet driver ditt företag? Driver du ett utvecklingsföretag? Om du vill utnyttja möjligheten att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar så är K3 enda alternativet.

– Vilken typ av egendom äger företaget? Äger Ditt företag fastigheter och/eller värdepapper? Om du vill att en eventuell värdestegring ska slå igenom i årsredovisningen är K3 det enda alternativet. Generellt är det inte tillåtet att skriva upp anläggningstillgångar i K2, även om byggnader får skrivas upp till taxeringsvärdet. Om du istället väljer K3 har du möjlighet att skriva upp dina anläggningstillgångar till marknadsvärdet. På det sättet ges en rättvisare bild av företagets resultat och ställning. Vid fastighetsinnehav och andra materiella anläggningstillgångar ska även kravet på komponentavskrivningar beaktas i beslutet om man tillämpar K3.

Detta är bara exempel på frågor att fundera på vid valet av regelverk. För ett genomtänkt och bra beslut, bör hänsyn tas till flera faktorer. Att upprätta en årsredovisning enligt K3 kräver mer kunskap och erfarenhet än att tillämpa K2, men det kan vara värt besväret.
 

Med Wolters Kluwers bokslutsprogram får du stöd vid upprättandet av årsredovisningen och med vad som gäller för mindre respektive större företag.

Läs mer om Bokslut här.