Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Supporten svarar

Ny interaktiv hjälp tillgänglig överallt i Capego

Publicerat: 
2018-11-19

Hjälppanelen i Capegos uppdragshanterare har bytt utseende och innehåll. Den är interaktiv, vilket innebär att vi kan uppdatera hjälpen utan att behöva göra nya uppdateringar av Capego. Du kommer även åt hjälppanelen oavsett var du arbetar i Capego, dvs. även i bokslutsdelen etc. Hjälpen ändrar innehåll beroende på var i Capego du arbetar. Vi kommer fortlöpande att underhålla hjälpen samt utveckla nya hjälpavsnitt till de olika avsnitten du arbetar med.  
 
Det finns möjlighet att söka på ord och på så sätt enklare hitta hjälpavsnittet du söker. Det går även att maila oss direkt från den nya hjälppanelen.  

Vill du veta mer om Capego eller ladda ner en gratis demoversion klicka här: