Insight | Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi

Webbmagasin för dig inom skatt och ekonomi
Revision coronastöd
Supporten svarar

Revisorsgranskning av ansökan om omställningsstöd p g a covid-19

Publicerat: 
2020-11-19

Många företagare har det tufft i dessa tider och två olika stödpaket har lanserats där omställningsstöd kan beviljas under vissa förutsättningar. Ansökan om omställningsstöd avseende maj-juli måste skickas in till Skatteverket senast 30 november. 

I de fall där ansökan avser ett stöd på minst 100 000 kr ska ett yttrande över lämnade uppgifter lämnas av en revisor. Yttrandet ska komma från ett registrerat revisionsbolag eller en godkänd eller auktoriserad revisor. Yttrande behövs för varje stödperiod där ansökan avser minst 100 000 kr. 

I vårt program Revision finns två nya checklistor för granskning av ansökan om omställningsstöd beroende på vilka perioder stödet söks för. I ordbehandlingsmallen finns också de nya dokument som behövs för att skapa både Uppdragsbrev, Uttalande från företagsledningen och Revisorns rapport. 

Du behöver ladda ner senaste versionen av Revision 2020.1.2 för att få tillgång till funktionaliteten som beskrivits ovan. I nya uppdrag blir det automatiskt alltid den senaste ordbehandlingsmallen, och för att få tillgång till dokumentmallarna för redan påbörjade revisionsfiler behöver du byta ordbehandlingsmall. Se dokumentation i versionsbrevet.

Om du inte har programmet och vill veta mer om Revision från Wolters Kluwer kontakta salj [at] wolterskluwer.se så berättar vi mer.